Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ulaganja za realizaciju nepostojećeg plana

Datum kreiranja: četvrtak, 27 februar 2020

ljubljanska mfinMinistar finansija je saopštio da će sredstva dobijena prodajom Komercijalne banke, biti uložena „na pametan način“, i to „pre svega u investicioni plan „Srbija 2025“". Tih 400 miliona evra će možda biti iskorišćeno pametno, ali sigurno ne na osnovu „investicionog plana Srbija 2025“, zato što takav dokument ne postoji.

Nakon konferencije za štampu od 28.12.2019, na kojoj su predsednik Republike i predsednica Vlade najavili više ulaganja u putnu infrastrukturu, nakon čega su informacije o tome objavila i ministarstva finansija i građevine, a sve to pod nazivom „program Srbija 2025“, Transparentnost Srbija je zatražila od Vlade i oba ministarstva kopije tog plana, informacije o procesu njegove izrade i usvajanju.

Iz odgovora Generalnog sekretarijata Vlade jasno je da Vlada Republike Srbije nije usvojila ni jedan konkretan akt koji bi se odnosio na plan, program ili strategiju pod nazivom „Srbija 2025“. U tom odogovoru se takođe kaže da su na konferenciji za štampu predsednik države i predesednica vlade „predstavili viziju razvoja Srbije“.

Transparentnost Srbija je ranije ukazala da „Srbija 2025“, ne može biti ni program, ni investicioni plan u smislu Zakona o planskom sistemu, jer se ovi dokumenti ne donose na tri ili sedam godina, a da ne može biti ni program rada vlade, jer se mandat aktuelnoj vladi uskoro završava.

Od Ministarstva građevinarstva smo takođe dobili odgovor sa brojnim, ali ne i svim traženim informacijama. Naime, MGSI je dostavilo spisak projekata u kojima će „imati učešće“, za koja su obezbeđena sredstva ili se „razmatraju načini finansiranja, izrada dokumentacije i dalji koraci“, ali ne i informacije o procesu izrade plana „Srbija 2025“, ili kopije dokumenata.

Ministarstvo finansija na zahtev za pristup informacijama uopšte nije odgovorilo. Upravo ovo Ministarstvo je inače zaduženo za pripremu planova javnih rashoda, ne samo za tekuću budžetsku godinu, već i za trogodišnji period, kroz Fiskalnu strategiju. Podsećamo da u Zakonu o budžetu Republike Srbije, niti u Fiskalnoj strategiji koja se odnosi na period 2020-2022, nema ni pomena plana/programa „Srbija 2025“.