Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Tomislav Nikolić nije javni funkcioner

Datum kreiranja: sreda, 07 jul 2021

tn funkcionerTomislava Nikolića na mesto predsednika Saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom imenovala je Vlada Srbije. Živi u državnoj vili na Dedinj i troškove održavanja te vile, kao i potrošenu struju i vod plaćaju građani Srbije… Uprkos svemu tome, Tomislav Nikolić, prema mišljenju Agencije za sprečavanje korupcije, nije javni funkcioner, prenosi portal Nova.rs.

Spisak imovine i prihoda bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, a sada predsednika Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, više ne može da se vidi na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. Po kom osnovu se on više ne nalazi u registru Nova.rs je pitala Agenciju za sprečavanje korupcije. Tražili su da dostave izveštaj o imovini Nikolića, koji je do skoro bio javan i koji su u obavezi da dostave svi javni funkcioneri. Međutim, Agencija je u odgovorima redakciji navela da aktuelni predsednik Saveta više nije javni funkcioner. Objašnjavaju da Savet koji predvodi nije organ javne vlasti, već koordinaciono telo, te da Nikolić, shodno tome više nije u obavezi, tri godine nakon isteka predsedničkog mandata, da dostavlja podatke o imovini.

Agencija je potom pojasnila svoje zaključke. Ona je navela da je javni funkcioner svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, "osim lica koji su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koji je organ javne vlasti". Ona se potom pozvala na autentično tumačenje pojma javni funkcioner i precizirala da su to lica koja su neposredno birana od strane građana ili koje ih bira, postavlja ili imenuje Skupština, predsednik Republike, Vlada Srbije, Vrhovni kasacioni sud…

Iako je Nikolića birala Vlada i formirala Savet za saradnju sa Rusijom i Kinom na čijem je čelu, Agencija tvrdi da on ipak nije javni funkcioner. Ona se poziva na Zakon o državnoj upravi, kojim je predviđeno, kako dalje navodi, da Vlada može osnivati koordinaciona tela, te da je Savet upravo takvo telo, a ne organ javne vlasti. "Imajući u vidu da nije organ javne vlasti, Tomislav Nikolić kao predsednik Saveta nije javni funkcioner i nema obavezu redovnog i vanrednog prijavljivanja imovine i prihoda", piše u odgovoru Agencije dostavljenom na upit redakcije Nova.rs.

Zanimljivo je da za razliku od Tomislava Nikolića, jedan drugi predsednik Zoran Stanković, koji se nalazi na čelu Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu prijavljuje svoju imovinu Agenciji i njegova imovinska karta može da se vidi na sajtu tog tela.

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, navodi za Nova.rs da sa stanovišta zakona Savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom jeste samo jedno koordinaciono telo, te da članovi tog saveta nisu funkcioneri prema Zakonu o sprečavanju korupcije, jer se funkcionerima smatraju ona lica koje je Vlada izabrala u organe javne vlasti. Međutim, takva postavka stvari, kako ističe, duboko je nelogična, budući da se rukovodioci Kancelarije koji za Nikolićev savet obavljaju stručne i administrativno tehničke poslove smatraju javnim funkcionerima.

"Drugim rečima, direktor Kancelarije je podvrgnut ovom vidu nadzora (imovine), a njegovi pretpostavljeni u Savetu nisu. Pored toga, druga nedoslednost je to što se rukovodioci nekih drugih koordinacionih tela koje je osnovala Vlada smatraju funkcionerima i njihovi podaci o imovini i prihodima se nalaze na sajtu Agencije", kaže Nenadić. On dodaje da nije jasno zašto se u ovom pogledu različito tumače pravila koja se odnose na slična tela Vlade.

"Takođe, potreba za javnošću imovine i prihoda predsednika Saveta (Tomislava Nikolića) je utoliko veća i zbog toga što je prema Uredbi Vlade njemu dato na korišćenje reprezentativni objekat ne samo za službene potrebe već i za lično korišćenje", ističe Nenadić.

Vlada Srbije dodelila je Nikoliću na korišćenje i vilu na Dedinju, koja je prema Vladinoj uredbi prethodno bila određena za predsedničku rezidenciju. Reč je o luksuznom objektu u Užičkoj ulici, u kojem je živeo Nikolić za vreme svog predsedničkog mandata. Za razliku od ostalih visokih državnih funkcionera, koji su se po odlasku sa funkcija iseljavali iz državnih vila, Nikolić je želeo da na Dedinju ostane, iako je u svom vlasništvu imao luksuzni stan na Novom Beogradu, kuću u Bajčetini, ali i nelegalne vikendice na Savi, koje se zvanično vode na njegove sinove.

Godinu dana pošto mu je istekao predsednički mandat, Uredba je promenjena i vila u Užičkoj, umesto za šefa države, određena je za rezidenciju predsednika Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom. I ne samo što Tomislav Nikolić koristi jednu od najlepših državnih rezidencija, već se iz budžeta, novcem svih građana Srbije, plaćaju i troškovi održavanja tog luksuznog objekta. Kako je ranije pisao Insajder, prosečni mesečni troškovi iznose približno 400.000 dinara ili oko 3.400 evra. "U te troškove spada redovno održavanje objekta, spolja i iznutra, generalno čišćenje kompletne zgrade dva puta godišnje, komunalni troškovi, kao što su voda, struja i telefon, kao i grejanje na lož-ulje", rekli su za Insajder u Vladi u novembru 2018.