Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Dokle se stiglo sa antikorupcijskim planovima

Datum kreiranja: nedelja, 22 avgust 2021

lap rtsPosao donošenja antikorupcijskih planova i formiranja tela koja će pratiti primenu gradovi i opštine trebalo je da završe još 2017, a potom u novom roku iz Akcionog plana za poglavlje 23 – do kraja prošle godine. Međutim, neki čak nisu ni počeli, a mnogi su stigli do pola, pokazuju podaci Agencije za sprečavanje korupcije. RTS je proveravao koji su problemi posredi, i može li Srbija da zatvori poglavlje 23 sa Unijom ako lokalne samouprave ne ispune tu obavezu..

Veliki poslovi i novac vrte se i na lokalnom nivou vlasti, pa je gradovima i opštinama u zadatak dato da ispletu mrežu za borbu protiv korupcije preventivnim mehanizmima – antikorupcijskim planom i telom koje će pratiti primenu plana. Ključ je, napominju stručnjaci, da se prepoznaju rizici za nastanak korupcije, odrede mere i aktivnosti za zaštitu javnog interesa.

Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija kaže da je potrebno smanjiti prevelika diskreciona ovlašćenja u odlučivanju službenika i organa javne vlasti.

Potrebno je da lokalna samouprava shvati da njeni građani imaju pravo da znaju zašto je neka odluka doneta, ko je radio na toj odluci, šta su njeni ciljevi, koliko to njih košta, ko će da ih izvesti o efektima i rezultatima te odluke, navodi Đorđevićeva.

Izveštava Agencija za sprečavanje korupcije da je od 145 gradova i opština koji su u obavezi da donesu antikorupcijski plan, 107 to učinilo – uspešno njih 87.

Iako nisu dužni, kako kažu u Agenciji, da im navedu razloge zašto nemaju antikorupcijski plan, gradovi i opštine uglavnom ističu da im to nije prioritet, jer su zbog nedostatka kadrova usmereni na obavljanje redovnih aktivnosti. I glavni grad je bez plana, a RTS nije dobio odgovor da li se radi na tome.

Ograničena ovlašćenja Agencije

Maja Petrović, iz Agencije za sprečavanje korupcije, kaže da to telo samo prati, nadgleda proces usvajanja lokalnog antikorupcijskog plana.

"Samim Akcionim planom nije predviđen nikakav mehanizam sankcionisanja jedinica lokalne samouprave ukoliko ne sprovedu ovakvu aktivnost, ne samo za ovu meru, nego i za preostale mere", ističe Petrovićeva.

Preostali posao mnogi ne dovrše – imaju antikorupcijski plan, ali ne i telo koje će da prati primenu. Od 145 gradova i opština, tek 35 formiralo je to telo, od kojih 23 uglavnom u skladu sa pravilima. Zabeležene su nepravilnosti na konkursima za članove tela, u koja treba izabrati ljude sa integritetom, spremne da dignu glas ako se antikorupcijski plan krši.

Prema rečima Petrovićeve, na konkurse se javljaju zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave čime direktno utiču na osnovni princip zbog koga se ovo telo i formira, a to je objektivnost.

Dolazimo u paradoksalnu situaciju da u telu budu odbornici koji bi trebalo da nadziru sprovođenje sopstvenih aktivnosti, ukazuje Petrovićeva.

Na bezuspešan kraj osuđeni su i konkursi na koje se ne prijavi dovoljno kandidata.

Zoran Gavrilović, iz Biroa za društvena istraživanja, naglašava da kada se raspiše konkurs i kada treba da ga promovišu – to se ne čini na adekvatan način.

Velika većina lokalnih samouprava kada raspiše konkurs naglasi da će to biti neplaćen rad i na taj način destimulišu građane da se prijave, objašnjava Gavrilović.

Zlata Đorđević smatra da je tu i strah da ne budu žrtve te iste lokalne vlasti ukoliko budu javno kazali da se ne ispunjava lokalni plan, da se radi mimo plana.

O ispunjenom i neispunjenom govori Lokalni antikorupcijski forum iz Kragujevca. Dok čekaju novi antikorupcijski plan, sumiraju rezultate postojećeg - oko 65 odsto je ispunjeno - na spisku dobro obavljenog posla je i uređena oblast javnih rasprava.

"Izdvojila bih da su dobro urađeni pravilnici i mehanizmi koji se tiču javnih nabavki, pravilnici i procedure za uzbunjivače", kaže Zorica Sorak iz kragujevačkog Lokalnog antikorupcijskog foruma.

Kako ukazuje, oblast, u kojoj bi trebalo što hitnije uraditi nove mere ili ih učiniti transparentnim, je sve ono što se tiče komisije za izbor direktora u javnim komunalnim preduzećima.

Politička volja kao ključni element

U borbi da korupcija bude društveno neprihvatljiva i uvek kažnjiva, potrebna je i politička volja.

I kada ste u opoziciji i kada ste na vlasti gledate da otvarate teme i da povećavate nezadovoljstvo građana, a ne da se bavite suštinskom borbom protiv korupcije, navodi Zoran Gavrilović.

Smatra da je zato i nema suštinske borbe protiv, da je ona populistička.

Najavljuje da će Biro za društvena istraživanja napraviti crnu listu gradonačelnika i predsednika opština koji ometaju borbu protiv korupcije time što ne donose antikorupcijski plan i ne formiraju telo za praćenje.

Predlaže i da ne dobijaju podsticaje iz državne kase. Jer, zaključuje – poglavlje 23 nećemo moći da zatvorimo ako se obaveze ne ispune.