Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Koordinaciono telo za sprovođenje Nacionalne strategije

Datum kreiranja: četvrtak, 07 avgust 2014
AleksandarVucicVlada je danas formirala Koordinaciono telo za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije do 2018. godine, na čijem čelu će biti premijer Aleksandar Vučić. To je dobar potez ako treba da pospeši postupanje izvršne vlasti po obavezama iz strategije, ali je loše što što nije naglašeno da je reč o koordinaciji samo unutar izvršne vlasti.

Ovako se može stvoriti utisak u javnosti da bi ovo vladino telo koordiniralo i organe koji izvršnoj vlasti po ustavu nisu podređeni a imaju obaveze iz strategije (pravosuđe, nezavisni državni organi, narodna skupština). Takav utisak pojačava spisak osoba zaduženih za izveštavanje i koordinaciju aktivnosti za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije objavljen na sajtu Ministarstva pravde, gde su i osobe iz tužilaštva, Narodne skupštine i nekoliko nezavisnih tela (http://goo.gl/PZYxR1).

Koordinacija ne bi smela da se pretvori u paralelni mehanizam nadzora. Da li ona to jeste ili nije, zavisi od ovlašćenja i stvarnog postupanja, a s obzirom da odluka Vlade još nije objavljena (dostupno je samo saopštenje) pa se ne vidi na šta se sve odnosi i na koji način će telo raditi, nije moguće proceniti šta će tačno koordinacija predstavljati.

Inače, za sprovođenje strategije koju je usvojila skupština zaduženi su organi iz raznih grana vlasti a nadzor nad sprovođenjem vrši Agencija za borbu protiv korupcije (što je propisano i Zakonom o Agenciji za borbu protiv korucpije). Strategija je predvidela da koordinaciju sprovođenja unutar vlade vrši Ministarstvo pravde. Izdizanjem koordinacije na rang premijera i ministara daje se veći značaj sprovođenju ovog dokumenta, što je dobro zbog mogućih nesuglasica i nepoštovanja rokova od strane pojedinih ministarstava.

Formalno se na ovaj način (vladinom odlukom) odstupa od strategije koju je usvojila skupština, ali, uz ograničenje da se koordinacija odnosi isključivo na Vladu odnosno izvršnu vlast, nije suštinski sporno da li koordinaciju obavlja ministar Selaković ili premijer Vučić.