Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Agencija podržava predlog

Datum kreiranja: petak, 07 novembar 2014
acasAgencija za borbu protiv korupcije ne podržava predlog da se sredstva iz javnih izvora koja dobijaju stranke za redovan rad mogu koristiti za izborne kampanje. Agencija takođe smatra da bi usvajanje predloga, po kome političke stranke mogu da stiču nepokrentnu imovinu ne samo iz privatnih već i iz javnih izvora, moglo da dovede do toga da stranke koje dobijaju sredstva koja prevazilaze njihove realne potrebe, mogu da ih iskoriste za kupovinu većeg broja nepokretnosti, koje bi mogle biti krošćene za svrhu koja izlazi iz okvira političkih aktivnosti, kaže za Politiku direktora Agencije Tanja Babić.

Transparentnost Srbija poslala je poslanicima predloge amandmana, među kojima je onaj koji se odnosi na ograničenje raspolaganja imovinom koja bi na ovaj način bil akupljena. Detaljnije o predlozima TS na našem sajtu: http://goo.gl/B8IirO