Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Nekretnine samo za političke aktivnosti

Datum kreiranja: subota, 08 novembar 2014
zoran-babicTokom skupštinske rasprave o predlogu za izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti prihvaćen je jedan od naših predloga amandmana. Mediji citiraju šefa poslaničke grupe SNS Zorana Babića, koji kaže da će "političke partije moći da kupuju nekretnine, ali samo za obavljanje političkih atkivnosti". On je takođe rekao da je to rešeno amandmanom, a "koji napravljen u dogovoru između predlagača zakona, predlagača amandmana Aleksandra Jugovića, Aleksandre Jerkov i Balše Božovića i Transparentnosti Srbija".

Da podsetimo, reč je o jednom od amandmana koje smo predložili kako bi se neka loša rešenja u predlogu izmena zakona poslaničke grupe SNS popravila. Kao što smo naveli u obrazloženju amandmana, kupovina nekretnina sredstvima iz javnih izvora sporna je kao koncept u svakom slučaju, jer ukazuje na to da (neke) stranke dobijaju previše novca iz budžeta, čim su u mogućnosti da na taj način investiraju u svoju dugoročnu finansijsku održivost.

Međutim, štetne posledice bi bile još veće kada kupovina nekretnina iz tih sredstava ne bi bila ničim ograničena. Korist od prihvatanja ovog amandmana se ogleda u tome što će stranke nekretnine koje kupe od budžetskih sredstava moći da koriste isključivo za obavljanje svojih političkih aktivnosti (npr. konferencije za štampu, partijski skupovi, rad opštinskih odbora), a ne i za komercijalne (iznajmljivanje poslovnog prostora), humanitarne ili lične svrhe (npr. stanovi za zaposlene). Da amandmana nije bilo, ne bi postojala pravna prepreka za takve pojave.