Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Objavljivanje ugovora o BG na vodi

Datum kreiranja: nedelja, 20 septembar 2015
bgd errorNakon desetak prethodno datih najava ni konačno objavljivanje ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat "BG na vodi" nije moglo da prođe bez najave. Gradonačelnik Beograda je tako, na konferenciji za štampu u 10 sati, najavio da će se ugovor naći na sajtu Vlade dva sata kasnije. Takođe je rekao da se ugovor objavljuje zato što su "ispunjeni uslovi za objavljivanje, jer je postao pravosnažan, nakon što je Beograd završio raščišćavanje dela Savskog amfiteatra, a arapski investitor u četvrtak uplatio 20 miliona evra za realizaciju tog projekta". U svakom slučaju, ako je "pravnosnažnost" bila jedina prepreka objavljivanju ugovora, logično se nameće pitanje zbog čega ugovor nije bio objavljen još pre tri dana, nego se čekao vikend. Međutim, tri dana kašnjenja su manje bitna stvar u odnosu na gotovo pet meseci od zaključivanja ugovora i nekoliko godina od kada su predstavnici vlasti najavili realizaciju. Ugovor se, u nepretraživoj formi skeniranog dokumenta može preuzeti sa sajta Vlade.
 
Šta sam ugovor kaže o objavljivanju (odnosno o odlaganju objavljivanja): u članu 27. govori se o poverljivosti, pa se kaže da se "sve informacije koje se odnose na sadržaj ugovora, projektne dokumentacije, transakcija ..." smatraju poverljivim uz izuzetke, kao što su: da su informacije već postale javne, informacije koje se moraju otkriti na osnovu zakona ili odluke državnog organa i drugi.
 
Do sada smo mnogo puta, pa čak i danas, na dan objavljivanja, mogli da čujemo da je prepreka za objavljivanje to što ugovor nije pravnosnažan. Međutim, iz samog ugovora se može pročitati da se potpuna poverljivost podrazumeva, sve dok ugovorne strane ne daju jedna drugoj pisanu saglasnost za objavljivanje. Dakle, pravnosnažnost ugovora je i inače, a i u ovom slučaju, potpuno odvojeno pitanje od njegovog objavljivanja. Ona je bitna u kontekstu objavljivanja samo utoliko što se pravnosnažni ugovori teže i skuplje mogu osporavati od onih koji to još uvek nisu postali.
 
Zanimljivo je primetiti da je prema ugovornim odredbama još u aprilu bilo poznato da radi pravnosnažnosti treba ispuniti nekoliko uslova. Međutim, u obraćanjima javnosti od aprila do sada, kada su predstavnici vlasti objašnjavali zašto nema objavljivanja, ti uslovi su dodavani jedan po jedan, nakon što se onaj prethodni ispuni.   
 
U vezi sa drugim odredbama samo nekoliko opažanja potencijalno zanimljivih odredaba, pošto za više nije bilo vremena: čini se da su rokovi precizirani samo za početak gradnje "na parceli broj 14", dovršetak 50% objekata i realizaciju celog projekta, a ne i za međufaze.
 
Jedno od naročito zanimjivih pitanja, koje nije mnogo jasnije ni iz objavljenih dokumenata jeste realizcija objekata javne namene. Naime, jedna od odredaba tzv. "lex specialis"-a donela je mogućnost da se investitor na području BG na vodi oslobodi naknada za građevinsko zemljište u zamenu za izgradnju objekata javne namene. Procena je bila da će i jedno i drugo vredeti oko 33 milijarde dinara. Tu odredbu tzv. "lex specialis"-a smo kritikovali jer se njome isključuje primena Zakona o javnim nabavkama, što je loše i zbog jedinstva pravnog sistema i zbog odsustva ekonomske računice. Naime, ako bi investitor dao najbolju ponudu, onda bi on svejedno dobio posao na raspisanoj javnoj nabavci radova. Iz do sada objavljenih dokumenata nije jasno koja će biti dinamika realizacije javnih radova koji će realizovati investitor.