Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Strategija za borbu protiv korupcije - zaboravljeni dokument?

Datum kreiranja: utorak, 26 januar 2016

pravda koordinacijaNa sastanku Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, ministar pravde je izjavio da je "osnovni cilj Vlade Srbije, pravosuđa i svih drugih regulatornih organa dosledno sprovođenje mera i rokova iz plana za borbu protiv korupcije, sadržanih u Akcionom planu za Poglavlje 23".

Ni pomena (bar prema informaciji na sajtu Ministarstva pravde) o merama i rokovima iz Akcionog plana kojem je bio posvećen sastanak. Ni pomena o višegodišnjem kašnjenju sa ispunjavanjem obaveza propisanih tim planom.  Usvojen je novi plan, Akcioni plan za poglavlje 23. rokovi za sprovođenje sistemskih antikorupcijskih mera su produženi, neki potpuno neopravdano, a niko nije odgovarao za neispunjavanje obaveza iz prethodnog plana, kojim se vlada dičila 2013. godine.   

Pored toga, postavlja se pitanje kako i zašto zamenik predsednika tela koje treba da koordinira rad Vladinih organa govori u ime pravosuđa i "svih drugih regulatornih organa". Već smo prilikom formiranja Koordinaconog tela postavljali pitanje da li je ideja i cilj Vlade da koordinira (ili u javnosti stvori sliku da premijer lično koordinira) sve organe, pa i one koji nisu u nadležnostiVlade (skupština, sudstvo, nezavisni organi). U međuvremenu je podneta i inicijativa Ustavnom sudu za osporavanje ustavnosti i zakonitosti odluke kojom je premijer postavljen za koordinatora. Premijer se, međutim, nakon što su objavljeni izveštaji Agencije za borbu protiv korupcije o lošim rezultatim sprovođenja Strategije i Akcionog plana, ne eksponira u ovoj oblasti, a njegovu ulogu preuzeo je zamenik - ministar pravde.

I kao što je, uprkos tome što je Strategija (koju je usvojila Skupština Srbije) propisala da Ministatrstvo pravde koordinira državne organe, premijer bez izmene  tog dokumenta postavljen za koordinatora, čini se da je i Akcioni plan za poglavlje 23, nekom nepisanom  odlukom  proglašena jedinim relevantnim dokumentom, umesto Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije.