Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Akcioni planovi za prošlost i budućnost

Datum kreiranja: subota, 07 maj 2016

AP 23U prvim postizbornim danima dogodilo se nešto neobično i neprimećeno, a možda bitno. Kako se može zaključiti sa sajta Ministarstva pravde, „tehnička“ Vlada Srbije je na sednici od 27. aprila 2016. usvojila Akcioni plan za poglavlje 23 evropskih integracija, koji se odnosi i na borbu protiv korupcije.

Što se tiče sadržaja ovog dokumenta, sve što je ranije bilo loše, počev od prve verzije Akcionog plana (na koju smo dali predloge za dopunu svake od predviđenih aktivnosti), preko kasnijih verzija (gde je samo mali deo nedostataka otklonjen), ostalo je loše i sada. Međutim, sada je tome dodat i element nadrealnog. Naime, za mnoge aktivnosti kao rok sprovođenja stoji IV kvartal 2015. godine ili I kvartal 2016. godine, koji su, u momentu usvajanja ovog dokumenta već protekli!  

S formalne strane, vrlo je neobično da ovaj dokument usvaja Vlada u tehničkom mandatu, a da to nije učinila dok je bila u punom kapacitetu. Naime, još u septembru 2015, dakle, pre celih sedam meseci, isti ovaj akcioni plan je „usaglašen sa poslednjim preporukama“ i „potvrđen od strane Evropske komisije u Briselu“.  Druga neobična stvar jeste to što za razliku od ranijih prilika, kada je pitanje pregovora i planova za borbu protiv korupcije služilo kao prilika za promociju, ovaj put toga uopšte nije bilo. Štaviše, na sajtu Vlade, u okviru informacija o sednici za ovog poglavlje, Akcionog plana i nema. 

Sa suštinske strane, dobro je što je konačno AP usvojen, jer su se do sada Vlada i Ministarstvo pravde pozivali na nacrt ovog dokumenta i na rokove koji su u njemu postavljeni kao na „sveto pismo“, kada je trebalo dati obrazloženje zašto nisu poštovani rokovi iz drugih, već usvojenih akata. 

Ističemo još jednom da je bolje da se pregovori o procesu pridruživanja otvore, pa makar i sa veoma manjkavim akcionim planovima, nego da stoje na mrtvoj tačci godinama. To daje veće mogućnosti nadzora, makar za one aktivnosti koje su ušle u taj plan. Međutim, i građani Srbije i buduća Vlada i Evropska komisija moraju biti svesni da se ni punim sprovođenjem ovog AP stanje u borbi protiv korupcije neće dovesti na nivo koji je ne samo potreban, nego i ostvariv. Ako svi oni žele krupan iskorak u borbi protiv korupcije, onda će akcioni planovi morati da budu daleko ambiciozniji i mnogo ozbiljnije shvaćeni.