Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

(Ne)izbor članova Odbora antikorupcijske Agencije

Datum kreiranja: petak, 23 decembar 2016

acasNarodna skupšina započela je sednicu na kojoj je, među brojnim tačkama, predviđen i izbor kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije sa liste kandidata Administrativnog odbora Narodne skupštine (https://goo.gl/K16BVq) i to samo dva dana nakon što je ovaj odbor dao svoje predloge! Takva ažurnost bi bila za svaku pohvalu da nije više nego jasnih dokaza da se ovde ne može govoriti o želji da se podrži rad nezavisnog antikorupcijskog organa. Naime, Narodna skupština još uvek nije razmatrala predlog za popunu mesta u Odboru Agencije koje je upražnjeno već tri i po godine. Novinarskim udruženjima je trebalo dugo vremena da se dogovore oko zajedničkog kandidata, zatim se čekalo da njihov predlog razmotri resorni odbor, što se dogodilo u septembru ove godine. Međutim, o tom kandidatu Skupština se neće izjašnjavati na ovoj sednici. Šta tek reći o zajedničkoj kandidatkinji Zaštitnika građana i Poverenika za informacije, o kojoj nije odlučivano još od aprila 2015.

Drugim rečima, očigledno je da je aktuelna hitnost za izbor novog člana Odbora, kao i opstrukcije u pogledu izbora dva već predložena člana drugih predlagača uzrokovana željom da se utiče na donošenje odluka u ovom telu. Moglo bi se nagađati da li je reč o nekim odlukama u vezi sa sukobom interesa konkretnih funkcionera (poput slučaj bivšeg ministra pravde u kojem Odbor Agencije nije imao potrebnu većinu ni za prihvatanje ni za odbijanje žalbe ministra) ili se možda razmatra postupanje Agencije u vezi sa finansiranjem izborne kampanje 2016, koja je imala brojne sporne momente, a gde Agencija još uvek nije obnarodovala izveštaj o kontroli.

Od skora se, međutim, nameće i jedan novi mogući razlog za manipulacije ove vrste: direktorka Agencije za borbu protiv korupcije je iznenada napustila tu funkciju, prihvativši da bude kandidat za sudiju Ustavnog suda, tako da Odbor uskoro treba da na konkursu izabere novog direktora.