Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Skriveni darodavac hvalospeva

Datum kreiranja: četvrtak, 08 jun 2017

mali politikaPosle odgovora Grada Beograda nije ništa jasnije ko je platio hvalospeve aktuelnim gradskim vlastima u nedeljnom izdanju lista “Politika” od 14. maja 2017.  - dodatak sa naslovom “Beograd na koji smo ponosni”. Naime, na zahtev za pristup informacijama koji je uputila Transparentnost Srbija, ovlašćeno lice za postupanje ispred svih organa Grada Beograda nam je dostavilo izričite informacije da Sekretarijat za informisanje nije objavio takav oglas niti ima saznanja ko je to učinio. Takođe, Sekretarijat za finansije tvrdi da oglas nije plaćen sa gradskih računa. Na ovaj način je uglavnom otklonjena sumnja da je budžetski novac utrošen za otvorenu propagandu gradonačelnika i političke opcije kojoj pripada. Zato su ostali otvoreni svi drugi scenariji. Najmanje problematično bi bilo da je Siniša Mali ili neko od njegovih saradnika sam platio ovu reklamu – objavljivanje takvog oglasa bi bilo sporno sa stanovišta propisa o oglašavanju, ali ne i sa stanovišta skrivenih uticaja na vlast ili zloupotrebe javnih resursa. Takođe, ako iz oglasa stoji SNS ili neka druga stranka koja vlada Beogradom, i to bi bilo dopušteno, ali bi trebalo da bude jasno ko je oglašivač. Naime, oglašavanje političkih stranaka u štampanim medijima je dopušteno i van izborne kampanje, mada se ta mogućnost obično ne koristi. Nije zabranjeno ni da neki građanin hvalospevima gradskoj vlasti izrazi svoju slobodu govora, ali bi bilo krajnje neuobičajeno i malo verovatno u konkretnom slučaju, s obzirom na ton oglasa.

Najlošija varijanta bi bila da je oglas platio neki pojedinac ili privredni subjekt koji posluje sa gradom ili gradonačelnikom i koji na taj način plaća za raniju uslugu ili kupuje neku buduću. Upravo zbog takvih opasnosti oglašavanje u vezi sa izborima, političkim strankama i javnim funkcionerima mora biti posebno uređeno, a ne samo opštim pravilima oglašavanja. Trenutno ta regulativa nije ni dovoljna ni dosledna, kao što smo ukazali prilikom donošenja Zakona o oglašavanju i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i u brojnim drugim prilikama. I pored toga što je regulativa nepotpuna, i sada postoji prostor za ispitivanje da li je reč o poklonu koji je u vidu besplatne usluge učinjen gradonačelniku ili njegovoj političkoj stranci. U oba slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije je ovlašćena da prikupi dodatne podatke i utvrdi činjenice.

 

odgovor bgd