Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ekspoze o korupciji

Datum kreiranja: sreda, 05 jul 2017

BrnabicBorba protiv korupcije je pomenuta i u programu nove Vlade (ekspoze premijerke). Značaj koji se daje rešavanju ovog problema ponovo je opao. Dok je u avgustu 2016. borba protiv korupcije bila pomenuta kao deseti prioritet (zajedno sa borbom protiv kriminala generalno) http://www.transparentnost.org.rs/…/8662-sta-ocekivati-od-v…, sada se ona nalazi u jednoj od sedam celina "Zaštita ljudskih prava i bezbednost", gde se zajedno sa borbom protiv organizovanog kriminala pominje kao jedan od šest prioriteta. Veći problem je, međutim, to što se u ovom planu Vlade za naredne tri godine mnogo više govori o onome što je Vlada već uradila donošenjem pojedinih zakona, čija primena počinje u martu 2018, nego o tome šta se planira za budućnost. http://www.media.srbija.gov.rs/…/ekspoze-mandatarke-ane-brn…

Kaže se da će u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala zajednički učestvovati Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava. Za izmene Krivičnog zakonika u vezi sa privrednim kriminalom se tvrdi da će doneti kvalitetnije optužnice koje će rezultirati efikasnijim sudskim postupcima.

Najavljuje se uvođenje specijalizacije prekršajnih sudova u oblasti carinskih i budžetskih i prekršaja na osnovu prekršajnih prijava nezavisnih tela, kao i jačanje procesnih ovlašćenja javnog tužilaštva u istrazi i drugim fazama krivičnog postupka. "Na taj način stvoriće se normativni okvir za širu primenu instituta sporazuma o priznanju krivice i specijalnih istražnih tehnika koji predstavljaju najvažnije instrumente krivičnog procesnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije".

Kao i 2016, i sada se najavljuje Zakon o poreklu imovine, za koji se kaže da "uvodi metod unakrsnog ispitivanja imovine". Po prvi put se moglo čuti da će se time baviti "posebno obučeni pripadnici Poreske uprave". Ponovljena je i najava usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23 - mere za unapređenje rada Saveta za borbu protiv korupcije kao savetodavnog radnog tela Vlade.

Najavljeno je snaženje kapaciteta za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije, kao i jačanje integriteta i mehanizma unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova (koje je već predviđeno zakonom usvojenim pre više od godinu dana).

Treba napomenuti da se neke aktivnosti koje mogu biti korisne za borbu protiv korupcije mogu naći i u pojedinim drugim delovima ekspozea.