Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Vlastima odgovara v.d. stanje

Datum kreiranja: petak, 29 septembar 2017

Predstavnik organizacije Transparentnost Srbija (TS) Zlatko Minić izjavio je zlatkominicda vlastima odgovara da se državni službenici u "v.d. stanju" nalaze na položaju, jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio.

Minić je agenciji Beta rekao da je poslednjih meseci "Službeni glasnik" pun odluka o postavljenjima na dužnost v.d. direktora, zamenika direktora i pomoćnika direktora uprava, direkcija, pomoćnika ministara, dodavši da je reč o državnim službenicima na položaju za koje zakon propisuje obavezu raspisivanja javnog ili internog konkursa.

On je rekao da Vlada Srbije nastavlja decenijsku tradiciju održavanja "v.d. stanja" gde god je to moguće i što je duže moguće. Minić je podsetio da je TS u nedavno objavjenom istraživanju o javnim preduzećima ukazala na niz kršenja zakona, medju kojima su mnogobrojna u vezi s trajanjem mandata vršioca dužnosti direktora.

Što se tiče službenika na položaju, Minić je ukazao da "Vlada redovno koristi mogućnost koju joj daje zakon da bez javnog konkursa, na šest meseci postavi vršioca dužnosti, kao i mogućnost da se status vršioca dužnosti potom produži za još tri meseca". To "produženje", po zakonu, dozvoljeno je samo ukoliko nije okončan konkurs koji bi morao da bude raspisan 30 dana po postavljenju v.d.

" 'V.d. stanje' odgovara vlastima jer su vršioci dužnosti svesni da su lako zamenljivi i da im položaj zavisi od volje onoga ko ih je postavio. Zbog toga su najčešće slabe institucije i organi kojima oni upravljaju", kazao je Minić.

Transparentnost Srbija je proletos predstavila istraživanje po kojem je od oktobra 2016. do marta 2017. imenovano 317 službenika na položaju - od toga samo 10 na konkursima.

Od tih 307 vršilaca dužnosti, u 43 slučaja su imenovani prvi put na šest meseci, a u 224 slučaja su ponovo postavljeni na još tri meseca.

Po poslednjim Vladinim podacima, od ukupno 346 položaja u državnoj upravi, 91 je popunjen na konkursu.

"Sama imenovanja v.d. 'pokrivena' su zakonom. Nema, medjutim, istraživanja u koliko slučajeva su vršioci dužnosti ostajali u tom statusu duže od dozvoljenog roka, odnosno u koliko su slučajeva direktno kršene zakonske odredbe", rekao je Minić.