Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

U fotelju direktora vodovoda sa diplomom „na odloženo“?

Datum kreiranja: sreda, 04 oktobar 2017

diploma enKomisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora deset najvećih javnih preduzeća u Nišu je na konkursu za izbor direktora gradskog vodovoda Naissus najbolje rangirala aktuelnog direktora Dejana Andrejevića (SNS), čemu je značajnije doprinela diploma Fakulteta za industrijski menadžment iz Kruševca, datirana na 2004. godinu, piše list "Danas".

Andrejević je ovu fakultetsku diplomu, u kojoj se navodi da je stečena pre 13 godina, priložio prvi put prilikom konkurisanja za neki posao ili funkciju u javnom sektoru, iako je prethodnih godina, upravo zbog „nedostatka radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje“ odbijen na konkursu za direktora drugog javnog preduzeća ili osporavan kao šef kabineta gradonačelnika, prenosi list. 

Na prethodnom konkursu za izbor direktora javnih preduzeća u Nišu 2013. godine Andrejević je aplicirao i u JKP Naissus i u Gradskoj toplani, navodeći da je diplomirao na Fakultetu za poslovnu ekonomiju iz Sremske Kamenice u septembru 2012. godine, a ne pominjući fakultetsku diplomu iz 2004.

Komisija za izbor direktora je odbila Andrejevićevu aplikaciju za Toplanu, na čijem je konkursu zahtevano petogodišnje radno iskustvo na poslovima sa visokim obrazovanjem, što mu diploma iz 2012. nije obezbeđivala. On je tada ipak izabran za direktora JKP Naissus, čiji konkurs nije tražio bilo kakvo radno iskustvo na poslovima za koje se zahteva visoka škola. Statut Naissusaje, naime, izmenjen neposredno pred konkurs, tako što je iz njega izbrisan uslov da direktor mora imati najmanje tri godine radnog iskustva sa fakultetskom diplomom, što je deo javnosti okarakterisao kao „nameštanje konkursa za Andrejevića“. 

Tadašnji Zakon o javnim preduzećima propisivao je da direktor mora imati

visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i da mora imati "najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima". Nije, međutim, bilo propisano da to iskustvo mora biti na poslovima za koje se zahteva visoko obrazlovanje, kao što stoji u novom zakonu, iz 2016. godine.

Transparentnost Srbija je pratila sprovođenje Zakona o javnim preduzećima iz 2012. godine i jedno od preduzeća u uzorku bilo je upravo JKP "Naissus", odnosno izbor Andrejevića za direktora (https://goo.gl/Lc7ege). Prema tada dostupnim dokumentima, Andrejević je diplomirao kao ekonomista, na privatnom fakultetu “Educons” iz Sremske Kamenice, 14. septembra 2012. godine.

Zanimljivo je da Komisija koja je sprovodila postupak izbora, odnosno predlagla kandidate, nije imala propsiana merila za izbor, već se rukovodila isključivo uslovima propisanim konkursom, a ispunjenost uslova je utvrđivala „ceneći celokupnu priloženu dokumentaciju kandidata kao i usmenim razgovorom u izbornom postupku sa kandidatima”.

Na konkurs su se, sa ispravnim i blagovremenim prijavama, javila 22 kandidata. Komisija je sastavila rang listu na kojoj je prvi bio diplomirani Dejan Andrejević, sa 5,0 bodova, drugoplasirani kandidat imao je 3,2 boda, kandidatkinja na trećem mestu 2,2, a svi ostali dva ili manje.

Andrejević je pre izbora za direktora bio načelnik Službe za poslove gradonačelnika, odnosno šef kabineta. Zanimljivo je da je predsednica Komisije za imenovanje Sanja Milijić, koja je bila zaposlena u Službi za poslove gradonačelnika, po izboru Andrejevića za direktora JKP Naissus, preuzela njegovo mesto – postala je načelnica Službe. Iz dostavljenih dokumenata ne vidi se da li se predsednica Komisije izuzela iz odlučivanja o izboru Andrejevića, svog dotadašnjeg šefa.

Lokalni mediji, inače, ne samo da su po partijama identifikovali sve izabrane direktore JP, već su identifikovali i članove Komisije za imenovanja, u čemu su im pomagali i gradski funkcioneri. Tako je predsednik Odbora za imenovanja Dejan Jovanović pojasnio da je Sanja Milijić „predlog Srpske napredne stranke“ i da je ona u Komisiji kako bi postojala „dobra komunikacija između kabineta gradonačelnika i rada Komisije“. U Komisiji su bile dve članice na predlog URS-a, jedna na predlog SPS-a i jedan na predlog DSS-a.

Na internet stranici Komisije bio je objavljen veliki broj dokumenata, ali ne i oni ključni – merila za izbor direktora i zapisnici sa sednica na kojima su birani direktori. Tako je stvoren privid transparentnosti, objavljivanjem dokumenata, kao što su: „Zaključak o otvaranju stranice Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća Grada Niša na zvaničnom sajtu Grada Niša“ sa obrazloženjem da se to čini „u cilju omogućavanja transparentnosti svih akata i radnji koje Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća Grada Niša preduzima u svom radu, kao i blagovremenog obaveštavanja javnosti o istim“.

Objavljen je i „Zaključak o održavanju sednica Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća Grada Niša nakon radnog vremena i u neradne dane“ sa obrazloženjem da „postupak i način izbora direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš, zbog svoje obimnosti i sveobuhvatnosti, zahteva rad predsednika i članova Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća grada Niša radnim danom, nakon isteka radnog vremena kao i neradnim danima u vreme vikenda kako se ne bi remetile redovne radne aktivnosti članova Komisije koji su u radnom odnosu“.

Novi konkurs, nova starija diploma

Mediji su pretpostavljali da se sa diplomom iz 2012. godine Andrejević prijavio i na konkurs za direktora "Vodovoda", koji je zaključen u julu ove godine. To bi značilo da on ne može biti izabran jer ne ispunjava zakonski uslov, odnosno da mu je u trenutku podnošenja prijave nedostajalo najmanje dva meseca iskustva.

Pojavila se, međutim diploma iz 2004. godine, koju Andrejević nije prikazao ni kada je u julu 2012. godine postao šef kabineta gradonačelnika Niša Zorana Perišića (SNS). lako Statut grada predviđa da šef gradonačelnikovog kabineta mora da ima završen fakultet, Andrejević je tada „imao samo diplomu Više tehničke škole iz Niša, stečenu 1995. godine". Zakonitost njegovog izbora osporavali su upravni inspektori, kao i pojedini mediji i deo javnosti, a on je ostao na toj funkciji do prelaska u JKP Naissus. 

Fakultetska diploma aktuelnog direktora Naissusa iz 2004. godine ne pominje se ni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u kojem se navodi samo fakultetska diploma iz 2012. U uverenju Centralnog registra, u koji je Danas imao uvid, može se videti da pre dolaska na mesto direktora u JKP Naissus, 3. oktobra 2013. godine, Andrejević nije radio sa visokom školom.

Ovo bi, prema oceni TS, značilo da Andrejević i dalje ne ispunjava zakonom propisan uslov za izbor na mesto direktora, jer je propisano da mora "da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje".

"Danas" piše da je diploma stečena pre 13 godina „nepoznata“ i za Andrejevićevu radnu knjižicu, u čiju je fotokopiju list imao uvid. 

Izvori Danasa kažu, međutim, da je policija navodno već proveravala verodostojnost Andrejevićeve fakultetske diplome iz 2004. godine, te da „nije utvrdila bilo kakve sumnjive okolnosti u vezi sa tim". "Danas" je uputio pitanja u vezi sa tom diplomom i Poslovnom i pravnom fakultetu, kako se sada naziva Fakultet za industrijski menadžment. Sedište fakulteta je prebačeno u Beograd. Do zaključenja izdanja odgovor nije stigao.

Osporovanja

Izvori Danasa podsećaju da je rangiranost Andrejevića na ovogodišnjem konkursu izazivala kontroverze i pre saznanja da je je podneo diplomu „sa odloženim dejstvom". Kandidat na konkursu za direktora Naissusa Jovan Momčilović, kao i UGS Nezavisnost upozoravali su, svako za sebe, Komisiju, Gradsko Veće i Skupštinu grada da Andrejević ne ispunjava osnovni konkursni uslov od pet godina radnog staža na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje. Momčilović je Komisiji dostavio i zvanične podatke iz Centralnog registra i druge raspoložive dokaze. UGS Nezavisnost je, pak, zbog odluke Komisije „u korisft" Andrejevića osnovnom javnom tužilaštvu podnela krivičnu prijavu protiv predsednice Komisije Olivere Igić, optužujući je za zloupotrebu položaja odgovornog lica. 

- Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća je morala da odbaci Andrejevićevu aplikaciju, zbog različitih prigovora da on ne ispunjava konkursne uslove, uz koje su dostavljani i raspoloživi dokazi. Pošto to nije učinila, Gradsko veće i Skupština morali bi da insistiraju na njenoj odgovornosti. Kandidati i ostala zainteresovana lica na konkursu bi, pak, trebalo da podnesu krivične prijave tužilaštvu. Ovo bi, takođe, bio „pravi slučaj“ za Lokalni antikorupcijski forum, koji grad Niš uskoro treba da formira, a koji ne bi trebalo samo da prati primenu Lokalnog antikorupcijskog plana, kako sugeriše Model koji je uradila Agencija za borbu protiv korupcije, već da se bavi i konkretnom antikorupcijskom aktivnošću kaže za Danas Zoran Gavrilović, direktor beogradskog Biroa za društvena istraživanja, koji se godinama unazad bavi antikorupcijom „pa lokalu“. 

Prema pisanim upozorenjima Momčilovića, kao i zamenika gradonačelnika Miloša Banđura, koji je takođe bio kandidat na konkursu, a koja su dostavljena Komisiji, Gradskom veću ili Skupštini grada, problem sa Andrejevićevim bodovanjem bila je i činjenica da je član Komisije bio Nikola Cvetković, koji je zaposlen na određeno vreme u JKP Naissusu, što su oni nazvali sukobom interesa. Cvetkovića je čak „zaposlio lično Andrejević, tvrdeći da mu je rođak“, a kao nagradu za rad u Komisiji „priprema mu radno mesto na neodređeno vreme“. 

Predsednica Komisije Igić odbila da odgovori na pitanja lista u vezi sa primedbama na odlučivanje o direktoru Naissusa. Sam Andrejević je kazao da mejlove sa pitanjima u vezi sa ovakvim optužbama, „nisu mogli da otvore jer računari u Naissusu imaju stare programe“. Pitanja su poslata ponovo, u tri različita formata, on je obećao da će na njih odgovoriti, ali to se nije dogodilo. Više nije odgovarao ni na telefonske pozive i SMS poruke.

Minuli rad

Andrejevića su pratile kontroverze i ranije, piše "Danas". Kao direktor Vodovoda sredinom 2014. Imao je dug za vodu od skoro 450.000 dinara, za stan u vlasništvu majke u kojem i on živi, i koji je izjavom preuzeo. U to vreme je kao poslanik za samo dva meseca naplatio više od 240.000 dinara kao troškove puta od Niša do Beograda. Takođe je istovremeno obavljao sedam različitih poslova i funkcija, od kojih su inače „samo dve" bile (dobro) plaćene. Duže od šest meseci bio je direktorJKP Naissus i svoje privatne firme „Prohrom". Njegova privatna firma bila je 950 dana u blokadi za iznos od skoro 700.000 dinara. Krajem decembra 2015. godine protiv njegove majke V. A. (66) policija je podnela krivičnu prijavu zbog trgovine uticajem, a zbog sumnje da je od dve osobe tražila i dobila po 2.000 evra kako bi ih njen sin, kao direktor Naissusa, zaposlio u tom preduzeću. Osnovni sud u Nišu je „zbog njenog psihičkog stanja"prekinuo suđenje na najmanje godinu dana.