Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Dogovor ministara sa investitorom o "kontroli bolovanja"

Datum kreiranja: petak, 06 oktobar 2017

bolovanja poverenikPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nakon što je objavljeno da su se dvojica ministara u Vladi Srbije "dogovorili" sa ambasadarom Kine i direktorom železare u Smederevu da uspostave "mehanizam kontrole bolovanja".

Postupak nadzora u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja postupak je pokrenut povodom vesti objavljenoj u medijima, a i na veb sajtu ministarstva, u kojoj se između ostalog navodi: „Ministri vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja... kao i na koji način će se on sprovoditi... ovo će biti jedna vrsta pilot projekta, koji će, ukoliko bude dao dobre rezultate, biti opšte primenjivan..."

Poverenik stoji na stanovištu da je uređivanje pravila o bolovanju zakonska materija. Ta pravila su sa različitih aspekata uređena sa više naših zakona (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zdravstvenom osiguranju...), navodi se u saopštenu objavljenom na sajtu Poverenika.

Pravilima koja su utvrđena navedenim zakonima uspostavlja se jedinstven sistem koji ne sme i ne može biti menjan, niti se može zasnivati na bilo kakvim sporazumima sa stranim investitorima, pogotovo ne sa pojedinim od njih.

Polazeći od navedenog, a imajući u vidu da bilo kakav "mehanizam kontrole bolovanja" podrazumeva obradu podataka o ličnosti, i to podataka koji su po zakonu naročito osetljivi, Poverenik je od oba ministarstva zatražio da se u roku od tri dana izjasne o tome šta navedeni "pilot projekat" kao i "dogovoreni mehanizam kontrole bolovanja" podrazumevaju, koji je pravni osnov za navedenu obradu podataka o ličnosti, kao i o nizu drugih pitanja koja se odnose na vrstu podataka čija se obrada podrazumeva, ko će vršiti tu obradu, ko su korisnici podataka i sl.