Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Inspekcijski nalazi pred sudom i sporazumi o saradnji

Datum kreiranja: četvrtak, 19 oktobar 2017

mdulsČitanje vesti o „sporazumu inspekcija i prekršajnih sudova“ može lako da navede na pogrešan trag. Tako bi čitalac pomislio da će kao rezultat saradnje na osnovu potpisanog dokumenta u pravni sistem Srbije biti uvedeni „sporazumi o priznanju prekršaja“ u svim oblastima rada inspekcije (kaže se da se trenutno primenjuju samo za carinske i saobraćajne prekršaje). Pored toga se u agencijskoj vesti (Tanjug, preneto iz Blica) kaže se da bi „Sporazum podrazumevao da inspektori ne dokazuju prekršaj u sudovima, već da učinilac prekršaja mora da dokazuje suprotno“. Budući da se ni jedno od ta dva ne može regulisati bilo kakvim sporazumima, već isključivo izmenama zakona, vest je nejasna.

Za sada je nemoguće proveriti šta je zaista dogovoreno, jer sporazum (još uvek?) nije objavljen na sajtu Ministarstva, uz vest o potpisivanju  Inače, na osnovu te vesti, postaje nešto jasnije da je Ministarstvo u stvari zaključilo sporazum sa udruženjem sudija prekršajnih sudova i da je reč o sporazumu koji je na neki način u vezi sa projektom „Unapređenje kapaciteta inspekcija, prekršajnih sudova i privrede“, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektorom tržišne inspekcije i Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektoratom za rad.

Efikasnost rada inspekcija nikad neće biti potpuna ako oni koji krše zakon ne budu takođe i kažnjeni. U tom smislu, sporazum o priznanju prekršaja, edukacije za inspektore kako bi pripremili kvalitetniji materijal za sud i druge slične mere mogu biti od koristi. Međutim, nipošto ne bi trebalo zaboraviti i drugu stranu medalje – da treba obezbediti da inspekcije u svom radu ne postupaju selektivno, već prema svakome jednako u jednakim situacijama.