Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Procena rizika korupcije u Predlogu zakona o dualnom obrazovanju

Datum kreiranja: utorak, 24 oktobar 2017
acasAgencija za borbu protiv korupcije objavila je mišljenje o proceni rizika korupcije u Predlogu zakona o dualnom obrazovanju.U njemu se, pored ostalog, ukazuje da se Predlogom zakona veoma značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije, koja je interesna i poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata. Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Predlogom zakona je Privrednoj komori povereno da proverava ispunjenost uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca; sprovodi obuku za instruktore, realizuje ispit i izdaje licencu instruktoru, koji ima obavezu da ocenjuje rad učenika, te da imenuje kvalifikovane predstavnike poslodavaca, koji obavezno učestvuju pri proveri stečenih kompetencija tokom učenja kroz rad.
Iako je u odnosu na nacrt ovog zakona dodata odredba kojom se predviđa da Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova poverenih ovim zakonom Privrednoj komori, Agencija smatra da Privredna komora i dalje ima široka diskreciona ovlašćenja u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca; obuke i polaganja ispita za instruktore, kao i imenovanja kvalifikovanih predstavnika poslodavca.
Predlog zakona sadrži i određena nedorečena i neprecizna rešenja, koja ostavljaju prostor za različita tumačenja i koja mogu pogodovati partikularnim interesima, suprotnim javnom interesu. Tako, na primer, nije dovoljno jasno propisano u kom roku i na koji način će se, nakon raskidanja ugovora o dualnom obrazovanju poslodavca i škole, nastaviti školovanje učenika i izabrati novi poslodavac. Dodatno, Predlog zakona sadrži i nedostatke, koji se, pored ostalog, odnose na nepostojanje uslova i kriterijuma ili elemenata kriterijuma za imenovanje članova komisija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja i prepuštanje ministru i Privrednoj komori da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama.
Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je neophodno otkloniti identifikovane nedostatke u cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira u oblasti dualnog obrazovanja.Celo mišljenje možete pogledati na sajtu Agencije: https://goo.gl/twCG3L