Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ministarstvo i Pregovarački tim bez odgovora na 179 pitanja

Datum kreiranja: subota, 28 oktobar 2017

preugovor izvestajmGrupa nevladinih organizacija koje prate evropske integracije u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24 saopštila je da nije dobila niti jedan odgovor na 179 pitanja dostavljenih Pregovaračkom timu za pistupanje EU pre više od sedam meseci.

Na taj način je koalicija "prEUgovor" reagovala na saopštenje Ministarstva za evropske integracije i Pregovaračkog tima da toj grupi nevladinih organizacija "nikada nije odbijen razgovor ili odgovor na sva njihova pitanja".

PrEUgovor podseća da je Pregovaračkom timu 20. marta 2017. godine poslala spisak od 179 pitanja koja se odnose na podatke potrebne za ocenu efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja koja se tiču pravosuđa, borbe protiv korupcije, ljudskih prava, slobode i bezbednosti.  

Pregovarački tim nije odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja, niti nas je uputio gde bismo konkretno koju informaciju mogle da nađemo. Tražene informacije nisu dostupne na stranicama nadležnih ministarstava, a zabrinjavajuće je što nisu dostupni čak ni podaci koji bi prema važećim propisima morali biti javni. Neke od njih prEUgovor nije dobio ni po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Preugovor je ta pitanja poslao nakon objavljivanja februarskog izveštaja o nedelotvornosti procesa evropskih integracija, nakon što je iz Pregovaračkog tima stigla primedba da nisu imali primedbu da daju odgovore na pitanja koja su razmatrana. I ovog puta Ministarstvo i Pregovarački tim izražavaju spremnost da odgovore na pitanja, iako nisu odgovorili ni na jedno od 179 pitanja dostavljenih pre sedam meseci. I ova reakcija Ministarstva i Pregovaračkog tima stigla je nakon objavljivanja izveštaja prEUgovora u kome se kritikuje stanje u oblastima 23 i 24.

U saopštenju ove koalicije nevladinih organizacija, koju čine ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, Centar za primenjene evropske studije, Grupa 484 i Transparentnost Srbija, navodi se da je otvorena za saradnju i dijalog, ali ostaje pri stavu da je nezavisno praćenje ključna uloga civilnog društva.

Takođe smatramo da sve informacije korisne za ocenu napretka Srbije u procesu evrointegracija moraju biti dostupne, ne samo koaliciji prEUgovor ili Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, već svim organizacijama civilnog društva i celokupnoj javnosti