Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

U izveštaju Agencije ništa o kontroli

Datum kreiranja: petak, 10 novembar 2017

acasIzveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o troškovima kampanje za izbor predsednika Republike pokazao je da je ova kampanja bila specificna po drastičnom povećanju broja i vrednosti donacija kojim su kampanje kandidata pomogli građani Srbije. Izveštaj međutim ne navodi da li je Agencija vršila dodatne provere ovih donacija kao ni da li je i u kojim slučajevima zbog sumnje da su prikazani podaci lažni ili nepotpuni preduzela mere iz svoje nadležnosti i zatražila postupanje drugih nadležnih organa. 

Za razliku od upravo predstavljenog Izveštaja o troškovima predsedničke kampanje, prethodni dokumenti Agencije o finansiranju kampanja i partija, objavljivani su kao Izveštaji o kontroli tih troškova i sadržali su analize, zaključke o nalazima kontrole i podatke o preduzetim merama.

 „Ovaj izveštaj se sasvim ispravno ne zove izveštaj o kontoli troškova izborne kamanje za predsednika Republike, nego samo izveštaj o troškovima“ kaže za Insajder.net programski direktor organizacije Tranprentnost Srbija Nemanja Nenadić.

On navodi da najnoviji izveštaj Agencije o kampanji za predsedničke izbore pruža  samo naznake o mogućim nepravilnostima i iniciranju postupaka pred nadležnim organima, ali ne i spisak prekršaja zbog kojih će biti pokrenuti postupci.

„Nije opisano kakve su sve provere vršene kod drugih državnih organa, političkih stranaka, banaka i pružalaca usluga u kampanji, na šta Agencija ima pravo, kao ni da li su ti podaci u potpunosti pribavljeni“, kaže Nenadić.

Agencija nema obavezu već samo ovlašćenje da proverava nepravilnosti

On dodaje da je problem što Zakon i ne propisuje šta bi Agencija morala da uradi u okviru kontrole, niti rokove u kojima bi trebalo da postupi. 

„Zbog svih tih razloga ostaje da se nadamo da ovo nije konačan izveštaj u vezi sa izbornom kampanjom za predsednika Srbije i da će naknadno biti objavljen potpuniji izveštaj o kontroli“ rekao je za Insajder programski direktor Transparentnosti.

Međutim, novinarima Insajdera je u odeljenju za saradnju sa medijima Agencije za borbu protiv korupcije danas rečeno  da nikakvog dodatnog izveštaja o finansiranju kampanje za predsedničke izbore 2017 neće biti.

Iz Agencije nismo dobili odgovore na pitanja zbog čega ovoga puta u izveštaju nema detalja o nalazima kontrole troškova kandidata kao ni podataka o eventualnim nepravilnostima.

Takođe nam nije odgovoreno da li je Agencija od drugih nadležnih institucija tražila dodatne provere preko 7 500 donacija kojima su građani u najvećoj meri pomogli kampanje dva kandidata - Aleksandra Vučića i Vuka Jeremića. 

Sporno poreklo novca

Podsetimo, u svom izveštaju Agencija za borbu protiv korupcije konstatovala je da je ove godine na osnovu donacija fizičkih lica, prikupljeno 54 puta više novca nego 2012. Broj građana koji su novčano pomogli kandidate za predsednika uvećan je za čak 75 puta, pa je tako kampanju 2012. doniralo ukupno102 lica, dok je 2017. bilo preko 7500 donatora.

Najviše novca od donacija građana prikupili su Aleksandar Vučić oko 270 miliona dinara i Vuk Jeremić oko 220 miliona dinara. Svi ostali kandidati su putem donacija prikupili znatno manje novca, ukupno 7,4 miliona dinara.

Zanimljivo je da je Jeremić sa ukupno 418 donatora sakupio gotovo isto novca kao i Vučić čiju kampanju je podržalo oko 7 hiljada ljudi. 

Kao i u kampanji za izbore 2014 godine većina donatora SNS-a, uplatila je za kampanju identične iznose u vrednosti od 40.000 dinara. 

Taj podadak nije posebno naglašen u upravo obajvljenom izveštaju Agencije, iako je zbog identičnih donacija Agencija za borbu protiv korupcije 2014 zatražila dodatne provere Ministarstva za rad i Uprave za sprečavanje pranja novca.

Na osnovu tih podataka kasnije je zatražila od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da protiv SNS-a pokrene krivični postupak zbog sumnje na pranje novca tokom izbora 2014.

I u toj kampanji gotovo sve donacije za SNS iznosile su 40.000 dinara, a utvrđeno je da su pojedinci koji su stranku donirali ujedno i korisnici socijalne pomoći.

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da nije sporno to što su kampanje finansirane sa značajnim sredstvima pojedinaca ali da bi moglo da bude sporno poreklo novca.

On podseća da zakon zabranjuje da se prilozi političkim subjektima uplaćuju preko trećih lica, odnosno da neko da novac drugome da u njegovo ime uplati donaciju stranci ili za kampanju.

Zato, ukoliko bi se pojavila sumnja za nekog pojedinca da nije uplatio sopstveni novac to bi bio razlog za pokretanje istrage, a potom i krivičnog postupka.

U tom pogledu, Agencija bi mogla da obavi deo posla u okviru svojih ovlašćenja, i pre nego što stvar preuzme javno tužilaštvo. Iz ovog izveštaja se ne vidi da li su vršene neke provere istinitosti navedenih izvora prihoda, ni da li je proveravano da li je fizičko ili pravno lice imalo ličnih sredstava za takvu i toliku donaciju“, navodi Nenadić.  

On ističe da je u tom pogledu Agencija uspostavila praksu pa je 2012 i i 2014 nakon izbora ukrštala podatke primalaca socijalne pomoći sa spiskom davalaca priloga, kao što je tražila provere od Uprave za sprečavanje pranja novca kod nekih sumnjivih uplata.

"Možda je i sada nešto od ovog urađeno, ali mi to ne znamo jer se ne pominje u izveštaju. Agencija za borbu protiv korupcije objaviće početkom naredne godine i godišnji izveštaj o radu. Taj dokument trebalo bi da sadrži sve podatke o aktivnostima Sektora za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti uključujući i pregled utvrđenih nepravilnosti kao i na osnovu njih pokrenutih postupaka." zaključuje Nenadić.