Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Čišćenje korupcije sabljom i metlom na glavnom odboru

Datum kreiranja: ponedeljak, 20 novembar 2017

sns vucicMediji prenose navodnu izjavu Aleksandra Vučića na sednici glavnog odbora partije SNS, čiji je predsednik: „Zadovoljan sam borbom protiv organizovanog kriminala, ali ono gde moramo da uradimo više jeste da oštrom sabljom i metlom počistimo sve one koji su mislili da novac stiču korupcijom. Mnogi će pred kraj godine biti iznenadeni žestinom akcije države Srbije u toj oblasti“.

Uz ogradu da je reč o izjavi čija je istinitost neproverljiva, ali koja, ako ništa drugo, nije demantovana, vredi napomenuti nekoliko stvari. Prvo, ma koliko se činilo izlišnim ponavljati, uvek treba podsetiti da Aleksandar Vučić, ni kao predsednik države, ni kao predsednik (vladajuće) političke stranke, nije nadležan da planira ili sprovodi neke akcije države protiv korupcije. S druge strane, to što nije nadležan da rešava ovaj problem, ne znači da zaista ne može da ga reši. Imajući u vidu da Srbija već veoma dugo ne funkcioniše u potpunosti kao država u kojoj se ključne odluke donose u nadležnim institucijama, već kao država u kojoj politička stranka ili stranke na vlasti faktički vrše vlast, onda i najavlijvanje hapšenja na sednici glavnog odbora stranke postaje veoma smisleno. Takav vid kontrole korupcije je, čini se, doneo neke rezultate u jednoj velikoj zemlji u kojoj je uloga partije u upravljanju državom i formalizovana - kroz Centralnu komisiju za kontrolu discipline Komunitičke partije Kine.  

Naravno, kao i u brojnim ranijim slučajevima, možda je i sada u pitanju samo puštanje poruke prema potencijalnim biračima, koji su već nekoliko puta podržali Vučićevu listu na izborima upravo zbog borbe protiv korupcije. S druge strane, ako je najava stvarno izrečena pred članovima glavnog odbora vladajuće stranke, gde se, po prirodi stvari, nalaze i mnogi od donosilaca odluka u državnim, pokrajinskim i lokalnim organima vlasti, oni su najpozvaniji da čuju poruku da mogu doći pod udar zakona ukoliko budu zloupotrebljavali javnu funkciju. Glavni problem u situaciji kada se privrženost zakonu ne obezbeđuje kroz državne nego kroz partijske institucije, jeste to što se u takvim situacijama realno može očekivati da će biti krivično gonjen pripadnik vladajućih struktura koji funkciju zloupotrebi zarad lične koristi, ali ne i onaj koji to učini da bi ostvario neku korist za stranku ili po nalogu nadređenih.