Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Poništen nezakonito raspisani konkurs za SOS telefon

Datum kreiranja: subota, 25 novembar 2017
odluka mzr konkursNakon naše reakcije, Ministarstvo za rad poništilo je nezakonito raspisani konkurs za dodelu sredstava organizaciji koja bi pružala uslugu SOS telefona za žene žrtve nasilja.
TS nije dobila zvaničan odgovor na inicijativu, ali je Ministarstvo saopštilo da je "stavilo van snage odluku o raspisivanju javnog poziva za udruženja radi pružanja usluga sos telefona za žene sa iskustvom nasilja", koja je doneta 10. novembra ove godine.
Podsećamo, TS je u dopisu Ministarstvu i Upravi za javne nabavke ukazala da pribavljanje ove usluge treba da bude sprovedeno u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o javnim nabavkama.
Ministarstvo je najpre objavilo konkurs 31. 10. 2017. godine, a devet dana kasnije stavilo van snage, da bi ga zatim ponovilo 10. 11. 2017. godine.
Pošto je javna nabavka u ovom slučaju bila obavezna, svaka odluka Ministarstva da novac raspodeli na drugi način, pa bilo to i putem konkursa za organizacije civilnog društva, protivna je pravu, a takav ugovor bi bio ništav na osnovu člana 168. Zakona o javnim nabavkama. Zbog toga je jedino opravdano rešenje da Ministarstvo poništi konkurs, i da pomoć za žene žrtve nasilja obezbedi na zakoniti način.
Pored opisanog kršenja pravila o javnim nabavkama ovaj konkurs, vredan oko 30 miliona dinara, je sporan i iz drugih razloga. Naime, za pružanje usluga SOS telefona za žene žrtve nasilja Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa obavezno posedovanje licence. Međutim, prema dostupnim podacima koje je objavila organizacija Autonomni ženski centar, u momentu raspisivanja ovog konkursa ni jedna organizacija u Srbiji nije posedovala takvu licencu, što bi Ministarstvu moralo da bude poznato, a prema istim navodima, „sistem za licenciranje ove usluge nije ni uspostavljen“.
TS je u dopisu Ministarstvu ukazala da, ukoliko smatra da odredba Zakona o socijalnoj zaštiti, koja propisuje sprovođenje javne nabavke, nije dobra, Ministarstvo može da pokrene proces za njenu izmenu, ali nije ovlašćeno da raspodeljuje novac iz budžeta suprotno obavezujućim normama.