Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Da li je Vlada svesna problema sa oglašavanjem državnih organa

Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017

ana foiIz odgovora predsednice Vlade Ane Brnabić  Grupi za slobodu medija u vezi sa uređenjem oglašavanja državnih organa (tačka 10 - https://goo.gl/KHoxj2) uopšte ne vidi da li je Vlada svesna problema na koji smo ukazali.

Naime, u odgovoru se ukazuje na to da će se Zakon o javnim nabavkama menjati i da će biti usklađen sa direktivama EU, kao i da direktiva EU ne izuzima oglašavanje od primene Zakona.

Međutim, kao što je Transparentnost Srbija ukazala (https://goo.gl/zXyLp8) problem postoji i sa propisima i sa praksom.

Državno oglašavanje, naime, nije u potpunosti regulisano -  Zakon o javnom informisanju i medijima, kao ni drugi medijski zakoni iz 2014. se ne bave ovim pitanjima, a Zakon o oglašavanju iz 2016, kao i njegov prethodnik iz 2005, fokusirani su na komercijalno oglašavanje. Zakon o javnim nabavkama na nepotun i nedosledan način uređuje oglašavanje u medijima. U praksi su, međutim, uočeni brojni primeri oglašavanja institucija javnog sektora (državni organi, lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove...) koji predstavljaju rasipanje novca građana, jer se plaća za objavljivanje informacija od opšteg interesa, koje bi mediji i inače preneli, zato što se plaća reklama koja je nepotrebna, jer ne postoji konkurencija ili je oglas usmeren ka publici koja je nezainteresovana da primi poruku.

Taj problem nije nepoznat Vladi, jer su, pored TS na njega ukazivali i drugi subjekti, uključujući Vladin Savet za borbu protiv korupcije, domaće i međunarodne organizacije. Štaviše, neki od problema su bili prepoznati i u prethodnoj Medijskoj strategiji, ali ništa nije urađeno da se reše.

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama samo je jedan o dmogućih mehanizama za rešavanje ovog problema, kao što smo ukazali su analizi (https://goo.gl/YtvcbT). Pozvali smo, naime, da se prilikom rada na izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, iz Zakona isključe neopravdani izuzeci, i da se otvori prostor da se posebnim podzakonskim aktom  urede sve specifičnosti državnog oglašavanja (npr. elementi kriterijuma za ocenu ponuda, način utvrđivanja potreba, odabir medija za oglašavanje koji se neće smatrati diskriminacijom).