Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Javna rasprava i oštre kritike nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Datum kreiranja: petak, 05 januar 2018

poverenik zzplVeoma važan zakon o zaštiti podataka o ličnosti će biti izmenjen. Ministarstvo pravde je postavilo ovaj nacrt na javnu raspravu, koja je otvorena do 15. januara. Detaljne i veoma oštre kritike ovog nacrta izneo je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Transparentnost Srbija se nije bavila materijom zaštite podataka o ličnosti, osim u situacijama kada zaštita tog prava može predstavljati razlog za uskraćivanje prava na pristup informacijama. U tom smislu, nacrt zakona sadrži jednu odredbu (član 89), čiji željeni efekti nisu navedeni u obrazloženju Nacrta, dok se, prema mišljenju Poverenika, uvodi dodatno ograničavanje prava na pristup informacijama.

Smatramo da bi ova bojazan mogla biti opravdana. Naime, u članu 89. Nacrta se navodi da se pri odlučivanju o tome da li će biti omogućen pristup podacima o ličnosti moraju sagledavati norme oba zakona. S druge strane, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja već sadrži merila na osnovu kojih se može očuvati primereni nivo zaštite podataka o ličnosti kada se takvi podaci nalaze u posedu organa vlasti i kada ih neko traži. Zbog toga smatramo da je ta norma, ako ne štetna, a ono u najmanju ruku suvišna.