Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Koncesija za aerodrom - mogući rizici

Datum kreiranja: nedelja, 21 januar 2018

aerodrom t6Dok čekamo potpisivanje ugovora o koncesiji za Aerodrom "Nikola Tesla", pojavile su se dve analize u kojima se uz pozitivne komentare u vezi sa finansijskim okvirom za ovu tranasakciju, upozorava na moguće rizike, a na osnovu onoga što su do sada zvaničnici saopštili, uporednih iskustava i saznanja autora.

Izdvajaju se sledeća pitanja na koja treba obratiti pažnju kada se objavi ugovor, odnosno na koja bi se mogalo tražiti izjašnjenje zvaničnika i pre potpisivanja ugovora:

  • Ograničavanje broja putnika na drugim aerodromima u zemlji i zašto je dat pristanak na tako nešto (ako je tačno da je dat);
  • Da li je očekivano plaćanje naknade uslovljeno nečim;
  • U šta će biti uložene najavljene investicije u aerodrom, ukoliko se ne gradi druga pista, i kako će se kontrolisati da prikazana ulaganja ne budu "napumpana";
  • Da li će doći do povećanja aerodromskih naknada koje bi bilo drastično, a na osnovu monopola koji je uspostavljen nerazvijanjem drugih aerodroma;
  • Da li će se ugroziti druge usluge smanjivanjem broja zaposlenih (a ponovo zahvaljujući monopolu)
  • Da li je država išla na maksimiziranje profita sada u odnosu na buduće zarade ili ostvarivanje drugih interesa;
  • Da li postoji još nešto od uslova koji do sada nisu saopšteni u predstavljanju ugovornih odredaba;

Treba napomenuti da ugovor još nije potpisan tako da se o koristi od buduće koncesije može suditi samo na osnovu onog što su predstavnici vlasti želeli da saopšte građanima, a ne na osnovu opšteg uvida.

Podsećamo takođe da i dalje nedostaje dokument koji je ključan za ocenu ovog poteza vlasti (bez obzira na to da li je koncesija dobar posao ili ne). Naime, nije objavljen ni jedan deo iz obavezne Studije o izvodljivosti i Koncesionog akta, u kojijma bi prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama trebalo objasniti zašto je koncesija bolja od alternativnih rešenja (npr. razvoja aerodroma ulaganjem sopstvenih sredstava ili prodaje). Transparentnost – Srbija je ove informacije tražila od resornog Ministarstva saobraćaja i od Vlade Srbije. Ministarstvo je prvo odbilo da ih dostavi tvrdeći da bi time bio ugrožen interes države, a potom je, nakon intervencije Poverenika, tvrdilo da uopšte ne poseduje te dokumente. Vlada nije odgovorila na zahtev, Upravni sud im je, po tužbi naše organizacije, naložio da odgovre na zahtev, ali Vlada je ignorisala i presudu. Zbog toga je TS tražila od Upravnog suda da u skladu sa članom 71. Zakona o upravnim sporovima odluči po zahtevu.

 Analize: https://tangosix.rs/2018/16/01/kolumna-alena-scurica-da-li-je-vinci-dobar-izbor-za-beograd/

 http://slobodniugao.rs/da-li-je-koncesija-za-aerodrom-dobra/