Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Zabrana predizbornog spota - poštovanje zakona ili stvaranje privida

Datum kreiranja: nedelja, 18 februar 2018

rem saopštenjeOdluka REM da zabrani predizboni spot SNS za gradske izbore najverovatnije jeste u skladu sa Zakonom o oglašavanju. Tamo se zaista kaže da oglasna poruka može da sadrži „lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi identitet lica“ jedino ako postoji prethodni pristanak. Jasno je da prethodni pristanak predvodnika dve opozicione liste (Đilas i Šapić) nije postojao da se nađu na spotu SNS. Međutim, nije jasno na osnovu čega je Regulatorno telo za elektronske medije tako nešto utvrdilo. (https://goo.gl/VNRy5F)

Naime, u odluci koja je objavljena na sajtu ovog tela nema ni traga o tome da je sprovođen nekakav postupak u kojem bi se utvrđivalo da li postoji prethodno data saglasnost. REM bi, pre nego što zabrani emitovanje morao da od SNS zatraži dokaz da su se Đilas i Šapić saglasili sa objavljivanjem njihovih fotografija, ili da takve potvrde dobije direktno od ove dvojice.

Odluka je zanimljiva zbog činjenice da REM očigledno već godinama ne vrši nadzor medijskih sadržaja, kad god to može škoditi interesima vlasti (npr. neobjavljivanje izveštaja o monitoringu 2016, "izveštaj" iz 2017. u kojem nema podataka koji su objavljivani od formiranja ove institucije, nepostupanje po predstavkama, kršenje sopstvenog Pravilnika..). Zato je svaka situacija kada REM donese neku „politički osetljivu“ odluku, pa makar ona bila u skladu sa zakonom, signal da takva odluka na neki način odgovara onima koji imaju političku moć. Konkretno, taj interes bi se mogao ogledati u nalaženju dokaza da postoji nezavisni nadzor izborne kampanje. Iz istog razloga problematično je i postupanje RTS. Ako je javni servis imao dileme u pogledu dozvoljenosti spota, trebalo je da ih raščisti pre prvog emitovanja. Ovako je poruka upućena na nedopušteni način već nepovratno dospela do birača, a pri tom je dobila i dodatnu "reklamu" zbog zabrane.

Da li je u pitanju "sticaj okolnosti" ili unapred osmišljen plan, mogu da pokažu već naredni dani u kojima će se zabranjeni spot emitovati ili ne. Naime, u međuvremenu su predstavnici vladajuće stranke saopštili da će "poštovati odluku" REM, a oba opoziciona kandidata, čije interese štite Zakon o oglašavanju i REM su se javno saglasila da se sporni spot emituje!

Kad je reč o primeni pravila o oglašavanju, REM je odluku po istom osnovu (pominjanje drugog lica bez pristanka) doneo i u kampanji 2017, kada je zabranjen spot kandidata Jeremića zbog poruke "Vuk a ne Vučić". Zbog već uspostavljene prakse u tom slučaju bilo je očigledno da i sadašnji spot SNS ne može biti u skladu sa pravilima. Kao što smo ukazali (https://goo.gl/KJvubj) povodom jedne druge zabrane prošle godine, primena (opšteg) Zakona o oglašavanju na izborne spotove može dovesti do apsurdnih posledica.

Pored toga, REM i dalje primenjuje selektivno ta apsurdna pravila iz Zakona o oglašavanju. Na primer, nema traga da je ikada ispitivano da li u predizbornom marketingu ima "obmanjujućeg oglašavanja", koje je zabranjeno članom 11 istog tog zakona. Naravno, sve nas ovo podseća da u Srbiji postoji ne samo problem urušenih institucija koje samo u odabranim slučajevima primenjuju zakone, već i problem nepotpunih, neprimerenih i nedoslednih zakonskih rešenja.