Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije CPI 2017

Datum kreiranja: utorak, 20 februar 2018

cpi 2017 tiDa li u Srbiji ima napretka u borbi protiv korupcije? K akvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju poslovni ljudi i oni koji savetuju poslovne ljude i međunarodne institucije?

Odgovore na ova pitanja pruža najznačajnije globalno rangiranje Indeks percepcije korupcije (CPI). To istraživanje već dvadeset treću  godinu za redom predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International, čiji je ogranak Transparentnost Srbija.

Transparentnost Srbija predstaviće koliko se promenila slika stanja o korupciji u Srbiji u odnosu na ranije godine; Kako stojimo u odnosu na susede; Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad.

Rezultati i rangiranje za 2017. godinu biće predstavljeni 21. februara 2018. u 19h (CET). TS  će tada saopštiti osnovne podatke, a detalje, naše ocene i komentare i predloge mera za unapređenje borbe protiv korupcije predstavićemo na konferenciji za novinare 22. februara u 11h.

Sagledaćemo i koji su osnovni problemi borbe protiv korupcije u Srbiji, šta je od tih faktora moglo uticati na ovogodišnji skor i kako vidimo glavne prioritete za borbu protiv korupcije u 2018. U vezi sa tim, razmotrićemo i šta je urađeno na ispunjenju glavnih zadataka koje su pred sobom imali pre svega aktuelna Vlada i Narodna Skupština, ali i drugi državni organi. Učinak državnih organa ćemo odmeravati u odnosu njihove sopstvene planove, preuzete obaveze u sklopu evropskih integracija ali i prioritete i preporuke koje je Transparentnost – Srbija dala pre formiranja aktuelne Vlade.

Na tabeli za 2017. godinu, biće rangirano 180 zemalja i teritorija, četiri više nego u prethodnom istraživanju. Zemlje se boduju na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane). Podsećamo da je u prethodnom istraživanju, objavljenom januara 2017, Srbija imala indeks 42 (72. mesto od 176 zemalja), što ju je, kao i svih prethodnih godina, svrstavalo među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani (o tome govori drugo istraživanje Transparency International, Globalni barometar korupcije). Indeks takođe ne istražuje korupciju po sektorima (na primer zdravstvo, policija i slično – o tome takođe govori Globalni barometar).

Vrednost ovog istraživanja jeste u tome što Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i mora postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana.

Srbija je ove godineobuhvaćena sa ukupno osam relevantnih istraživanja(za razliku od prethodnih godina kada je bila obuhvaćena sa sedam istraživanja), što garantuje visok stepen pouzdanosti nalaza, kao i uporedivost podataka sa onima iz ranijih godina. Korišćeni su Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Freedom House, International Country Risk Guide, World Justice Project Rule of Law Index i Varieties of Democracy Project. Sva ova istraživanja su objavljena tokom 2017.