Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Transparentnije javne nabavke

Datum kreiranja: nedelja, 11 mart 2018

pi procentiMere za unapređenje javnih nabavki predstavljaju značajan deo oblasti "Upravljanje javnih finansija" u okviru planova integriteta koje su svi organi, institucije i ustanove u Srbiji morali da usvoje krajem 2017. godine. Oni su se obavezali da će, u rokovima koje su sami odabrali, sprovesti mere kao što su uvođenje izrade analize potreba na osnovu koje će se planirati i sprovoditi javne nabavke, određivanje odgovornih osoba koje će redovno praitit realizaciju ugovorenih javnih nabavki, izrada i objavljivanje izveštaja o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki i regulisanje sukoba interesa za osobe koje sprovode javne nabavke izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama.

S obzirom na to da Agencija za borbu protiv korupcije ne može sama da prati sprovođenje svih mera koje je odabralo gotovo 2.700 obveznika izrade planova integriteta, veoma je važno da drugi zainteresovani - javnost, mediji, organizacije civilnog društva - obrate pažnju na da li se i u kojim rokovima te mere sprovode.

Samo pritisak javnosti i insistiranje, kao i promovisanje pozitivnih primera, može da donese rezultate, osebno zbog toga što zakon ne predviđa bilo kakve sankcije za gotovo 1.600 organa koji nisu usvojili planove integriteta, tako ni za one koji ne sprovedu mere na vreme ili uopšte to ne učine.

U slučaju javnih nabavki pritisak može doći i od ponuđača - pojedinačno, ali i asocijacija, udruženja ponuđača, preduzeća, poslodavaca. To pod uslovom da je u njihovom interesu da se promeni aktuelno stanje u kome se i dalje prosečan broj ponuđača po jednoj javnoj nabavci kreće oko dva, a sistem karakteriše visok stepen nepoverenjea da je do posla moguće doći bez političke podrške i/ili korupcije.

Svaki korak ka većoj transparentnosti, poput objavljivanja izveštaja o realizaciji ugovora ili izrada analize zbog čega se uopšte raspisuju nabavke za pojedine robe, radove i usluge, znači manje mogućnosti za manipulaciju i više mogućnosti za kontrolu trošenja javnih resursa.

Sa planiranjem javnih nabavki i analizom potrebe naručioca je povezan i jedan od slučajeva Antikorupcijskog savetovališta TS. Naime, reč je o specifičnoj situaciji kad naručilac odluči da sprovede postupak a da ga prethodno nije naveo u Planu javnih nabavki koji je bio dostupan ponuđaču (objavljen na Portalu javnih nabavki i veb stranici naručioca). U pitanju je javna nabavka usluga prevoza dece za školske ustanove. Ponuđač je veoma nezadovoljan jer je najpre očekivao da će se javna nabavka sprovesti dosta ranije (prema planu iz prethodne godine je najpre predviđena pa zatim se od toga odustalo), međutim kontaktirajući naručioca dobio je odgovor da se postupak neće sprovoditi za 2018. godinu. Iznenada je uočio da su konkursna dokumentacija i poziv objavljeni.

U konkretnom slučaju, jasno je da je postupak bio neophodan i da je naručilac najverovatnije iz njemu znanih razloga vagao kada će ga sprovesti. Sa druge strane, ovakve situacije bi se sprečile kada bi bila ispunjena mera iz plana integriteta - izrada plana javnih nabavki sa realnom analizom potreba.

TS u okviru Savetovališta radi dalje na ovom slučaju, kako bi utvrdila da li je bilo kršenja propisa.