Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Preporuke za povećanje transparentnosti

Datum kreiranja: ponedeljak, 26 mart 2018

TopSecretPovodom najava iz Vlade da ugovor o koncesiji i dokumenti koji su prethodili zaključivanju ugovora neće biti dostupni javnosti ni onoliko koliko postojeći propisi obavezuju, podsećamo na na analizu i preporuke koje smo objavili u martu 2018. Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama je trebalo da se poboljša do kraja 2017. godine, na osnovu Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija, ali i zbog obaveza iz poglavlja 5. pregovora sa EU. Još važnije, taj zakon i povezani propisi moraju da se promene da bi građani Srbije imali na raspolaganju jasne informacije o tome kako se koristi javna imovina kroz ovaj oblik ugovora i da li su prihodi i rizici podeljeni srazmerno između javnog i privatnog partnera.

Preporuke za povećanje transparentnosti su sledeće:

  1. Propisivanje normi o javnosti podataka i registra javnih ugovora zakonom (sada je uređeno podzakonskim aktom);
  2. uspostavljanje Registra javnih ugovora, u kojem će biti objavljeni svi ugovori o javno privatnom partnerstvu i izveštaji o njihovom sprovođenju (sada nisu objavljeni ugovori već samo pojedini podaci iz ugovora i to u nepristupačnom formatu);
  3. proširenje kruga informacija koje se objavljuju o postupku javne nabavke koji prethodi zaključenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (u vezi sa izmenama Zakona o javnim nabavkama);
  4. zabranu da budu označene kao tajne odredbe ugovora ili delovi drugih dokumenata u kojima se propisuju ili obrazlažu obaveze javnog partnera (u slučaju koncesije za Aerodrom će možda biti uskraćene i takve informacije, čak i kada bude bio objavljen, prema izjavama iz Vlade);
  5. podvođenje zajedničkih preduzeća formiranih u okviru javno-privatnog parterstva, pod pojam „organa vlasti“ u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (što omogućava kontrolu korišćenja javnih resursa, a čime se ne dira u mogućnost uskraćivanja pojedinih informacija, kako konkurenti na tržištu ne bi saznali poslovne tajne preduzeća) – nije jasno uređeno nedavno objavljenim nacrtom izmena i dopuna tog zakona;
  6. uključivanje informacija o planiranim javno-privatnim partnerstvima i realizaciji postojećih u budžetske dokumente (pre svega, Fiskalna strategija), kako bi se sagledali efekti ovih ugovora na javne prihode i javne rashode (trenutno ne postoji obaveza da se takvi podaci unesu)