Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Monitoring Akcionog plana: koliko vršilaca dužnosti u javnoj upravi je previše?

Datum kreiranja: subota, 31 mart 2018

AP 23

U prethodne dve godine Vlada Srbije postavila je više od 1.500 vršilaca dužnosti u javnoj upravi, a onda je konstatovala da se "realizuje" aktivnost raspisivanja konkursa za službeike o položaju.
Monitoring primene antikorupcijskih mera iz Akcionog plana za poglavlje 23, koji je izvršila Transaprentnost Srbija, pokazuje da se mere za „depolitizaciju javne uprave, jačanje njene transparentnosti i integriteta" uglavnom ne sprovode.
Prema ocenama Vladinog Saveta koji prati sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija neke od aktivnosti su delimično ili potpuno sprovedene. Međutim, takve ocene su upitne, što se najbolje može videti na osnovu ocene o raspisivanju konkursa za službenike na položaju, koja „se realizuje“. Formalno pokriće za takvu ocenu jeste činjenica da su neki konkursi za službenike na položaju zaista raspisani. Međutim, ocena maši suštinu pitanja, jer se godinama, protivno zakonu, na većini položaja održava v.d. stanje.
Ne samo da se broj profesionalno angažovanih službenika na položajima ne približava maksimumu, već se godinama ne pomera sa 1/4 ukupnog broja. I dok su postavljenja na osnovu konkursa retkost, u 2015. godini je Vlada izvršila ukupno 505 postavljenja vršilaca dužnosti (na položaje u državnoj upravi, u javna preduzeća i drugo). Sledeće godine je broj postavljenih v.d.-a porastao na 733, a tokom prošle godine na 783. U prva 2,5 meseca tekuće godine bilo je 134 takva postavljenja. Napominjemo da pored toga postoje i u ovaj zbir ne ulaze, imenovanja vršilaca dužnosti u javnim ustanovama.