Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Revizori i tužioci i kupovina medijskog prostora

Datum kreiranja: petak, 06 april 2018

DRIDržavna revizorska institucija (DRI) utvrdila je u 2017. godini nepravilnosti u trošenju javnih sredstava u iznosu od 743 milijarde dinara i podnela 512 prijava, među kojima 52 krivične prijave protiv 54 odgovorna lica, saopštio predsednik Saveta DRI, Radoslav Sretenović na predstavljanju godišnjeg izveštaja o radu.

Najveći deo nepravilnosti odnosi se na pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja (514,7 milijardi), na pogrešno iskazane podatke u finansijskim izveštajima odnose se nepravilnosti u vezi sa stavkama vrednosti 123,3 milijarde, dok 105 milijardi otpada na nepravilnosti u poslovanju u vezi sa iskazanim podacima.

"Osnovna poruka jeste da u Srbiji nije uspostavljen sistem finansijske kontrole i upravljanja interne revizije, kao što ste to mogli da vidite iz naših podataka, za ovo neuspostavljanje sistema finansijske kontrole nije za sada propisana nijedna kazna", istakao je Sretenović.

Što se tiče javnih nabavki, Sretenović je naveo da je nepravilnosti u sprovođenju tih postupaka sve manje. DRI je u godišnjem izveštaju o radu za 2017. godinu utvrdila da kod 78 subjekata revizije, nabavke roba, dobara i usluga nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u ukupnom iznosu od 2,36 milijardi dinara, što je 7,41 odsto revidiranih sredstava.

Predstavljanju godišnjeg izveštaja o radu DRI prisustvovali su i Zlata Đorđević i Nemanja Nenadić, iz Transparentnosti. U delu otvorenom za pitanja, Nenadić je izneo podatke iz najnovijeg Indeksa otvorenosti budžeta, koji pokazuje da je Srbija najbolje plasirana upravo u pogledu revizorskog nadzora budžeta, sa 83 od mogućih 100 poena, dok je rezultat značajno lošiji u pogledu mogućnosti za građansko učešće, parlamentarnog nadzora i otvorenosti postupka pripreme budžeta (prosek za celo istraživanje je 43).

Međutim, i tu ima prostora da DRI značajno unapredi svoj rad, pre svega kroz veću otvorenost prema građanima. Podsetili smo na inicijativu da DRI počne da objavljuje odazivne izveštaje, na osnovu kojih bi građani mogli da vide da li su preporuke revizora zaista realizovane. Drugo moguće poboljšanje odnosi se na komunikaciju sa građanima prilikom određivanje plana revizije. Radoslav Sretenović je ukazao da će „u najskorije vreme“ DRI početi da objavljuje ove izveštaje, te da su mnoge revizije planirane na osnovu informacije koje su dali građani. Duško Pejović je ukazao da to nije uvek moguće, s obzirom na dinamiku određivanja plana revizije.

Druga tema, povodom izveštaja DRI odnosila se na saradnju javnih tužilaštava – u kojoj meri su oni čitali „informacije“ dobijene od DRI, to jest dokumente koji ukazuju na moguća krivična dela, ali ne predstavljaju krivičnu prijavu i u kojoj meri su sami tražili podatke od DRI za druge slučajeve. Predstavnici DRI su ukazali na to jedan slučaj kada je posle informacije tužilaštvo započelo krivični postupak, kao i na to da su od tužilaštva dobili uverevanja da svaku dostavljenu informaciju razmatraju kao da je u pitanju krivična prijava.

Pitanje koje je za sada ostalo bez odgovora jesu česte zloupotrebe lokalnih samouprava koje raspisuju javne nabavke za usluge lokalnih i regionalnih medija, kupujući tako podršku za opštinske političare, a da se sredstva tako troše za tu namenu, umesto za finansiranje programa od javnog interesa kroz konkurse.

Najveću pažnju novinara izazvale su nepravilnosti otkrivene u vezi sa javnim nabavkama.

Nenadić je posle predstavljanja izveštaja rekao novinarima da se problemi javljaju i kada se ugovori realizuju. "Veoma često se dogodi da se kasni sa realizacijom, da one ne bude u potpunosti sprovedene kako treba i to je ono što građani na kraju krajeva i vide, da neki radovi nisu izvedeni kako treba, nisu izvedeni na vreme i tome slično. Dakle, mislim da je sa javnim nabavkama priča daleko od savršene", istakao je.

On je, međutim, ukazao i da je jedan deo postupaka koji su bili revidirani bio nepravilan zbog toga što pre svega procedura nije bila sprovedena, a morala je biti."Međutim, primetno je da ima i nekih pozitivnih trendova, da je količina ukupnih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki manja nego kad je DRI počela da radi taj posao. Ima nekih pomaka, ali i dalje je reč o ozbiljnom problemu", smatra Nenadić.

Pre svega problem je to što ne funkcioniše kako treba sistem za kažnjavanje nepravilnosti."I to je ono što mora da se reši ako hoćemo da zaokružimo tu priču oko javnih nabavkama", ističe Nenadić.Objašnjava da postoji sistemski problem jer nisu usaglašeni Zakon o javnim nabavkama i Zakon o prekršajima i da zbog toga veliki deo prekršajnih postupaka čak i kada bude pokrenuta neka procedura, ne bude okonačna kažnjavanjem, već zastarom.

Inače, na ovoj konferenciji je najavljeno da će DRI uskoro izaći iz „v.d. stanja“ u kojem se nalazi od septembra 2017, kada je čitavom Savetu DRI, kao i predsedniku istekao mandat. Najavljeno je da će u novom rukovodstvu biti revizori koji su i do sada radili u DRI, a da će novi predsednik biti Duško Pejović, koji je do sada bio zadužen za reviziju organa lokalne samouprave.

Sretenović, kome je istekao drugi mandat na čelu Saveta DRI, sada odlazi u penziju.