Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Mišljenje o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum kreiranja: petak, 20 april 2018
coe foiEkspertski savet za propise o nevladinim organizacijama (Expert Council on NGO Law), dao je mišljenje o aktuelnom Nacrtu izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i uputio ga Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U ovom mišljenju se na osnovu međunarodnih standarda i najbolje uporedne prakse u regulisanju slobode udruživanja, a naročito standarda Saveta Evrope, ODIHR i OEBS, analizira mogući uticaj delova Nacrta izmena Zakona koji donose definicije.
U Mišljenju se naglašavaju kritična pitanja kod kojih se smatra da ti standardi nisu zadovoljeni. (https://goo.gl/sAnWuB)
Između ostalog, ukazuje se na to da bi pojedine odredbe o „licima koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa“ mogle da se tumače kao da obuhvataju i udruženja, te da ih treba precizirati tako da se jasno vidi da se taj pojam odnosi na lica koja se pominju u Zakonu o javnim preduzećima (gde se inače koristi sintagma „obavljanje delatnosti od opšteg interesa“). Eksperti su kritikovali i odredbu prema kojoj bi status organa vlasti mogla imati udruženja koja se pretežno finansiraju od strane države i to po više osnova. Oni ističu da nije dosledno što se iz tog kruga izuzimaju verske zajednice i političke stranke, da kriterijum za određivanje pretežnog finansiranja nije dovoljno jasan i da bi utvrđivanje ovakve obaveze moglo predstavljati nesrazmeran teret za udruženja.
U vezi sa ovim primedbama valja istaći da mogućnost da NVO budu tretirani kao organi vlasti nije novina koja se uvodi aktuelnim Nacrtom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Od donošenja ovog zakona, 2004, u njemu postoji odredba prema kojoj je organ vlasti bilo koje pravno lice koje osniva ili u pretežnom delu finansiraju državni organi. To se odnosi i na razna udruženja, saveze i društva koja se gotovo isključivo oslanjaju na budžete, i uključuje subjekte širokog spektra delatnosti (npr. zaštita lica sa invaliditetom, sportska društva, organizatori kulturnih manifestacija). Nacrt izmena zakona njihove obaveze ne povećava, nego umanjuje. Umesto da budu u celosti tretirani kao organ vlasti, oni bi imali dužnosti davanja informacija samo u vezi sa aktivnostima koje se finansiraju iz budžeta. S druge strane, Nacrt propušta da da precizira ono što jeste problem od 2004. – nejasne kriterijume za utvrđivanje da li je neko pretežno finansiran od strane države.
Transparentnost Srbija je već dostavila komentare na Nacrt i predloge za njegovu dopunu. Naše predloge i stavove podržalo je na desetine organizacija civilnog društva. U okviru širih predloga, dali smo i one koji se odnose na definiciju organa vlasti (u prilogu). Na taj način je Ministarstvo dobilo priliku da precizira odredbe Zakona tako da otkloni mogućnost pogrešnog tumačenja i narušavanje međunarodnih standarda. Između ostalog, predlozi koje smo dali bi doneli sledeće:
1. preciziranje da se odredbe o „obavljanju delatnosti od opšteg interesa“ odnose na preduzetnike i privredna društva koja obavljaju komunalne delatnosti na osnovu Zakona o javnim preduzećima
2. uspostavljanje kriterijuma za utvrđivanje da postoji pretežno finansiranja od strane državnih organa kao osnova da neko pravno lice ima obaveze iz ovog zakona
3. uspostavljanje srazmernije obaveze za pravna lica koja se pretežno finansiraju od strane državnih organa. Oni ne bi imali generalnu obavezu da daju informacije (kao što je imaju još od kada je donet ZOSPI, 2004), ne bi imali takvu obavezu ni u svakoj situaciji kada se informacija odnosi na aktivnosti finansirane iz budžeta, već bi takva obaveza postojala samo u slučajevima da tim informacijama već ne raspolaže neki organ vlasti (npr. kada nije predat izveštaj o sprovođenju projekta).
4. Briše se nedosledna odredba prema kojoj se iz primene zakona, bez valjanog obrazloženja, u potpunosti isključuju verske zajednice i političke stranke koji su pretežno finansirani iz budžeta. Oni bi imali obaveze kao i bilo koje drugo pravno lice sa takvom strukturom finansiranja - morali bi da pružaju informacije jedino ako podatke o finansiranim aktivnostima već ne poseduje neki organ vlasti.