Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije ne rešava bitne probleme

Datum kreiranja: četvrtak, 30 avgust 2018

acasTransparentnost – Srbija (deo Transparency International) ocenjuje da je novi Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koji bi trebalo da zameni aktuelni Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, lošiji od onog koji je objavljen pre 22 meseca. Da bi se rešili problemi zbog kojih su promene ovog zakona započete pre nekoliko godina, TS je predložila izmene u više od 30 članova, koji se odnose na razdvajanje javne i političke funkcije, krivično gonjenje, prijavljivanje imovine i poklona, kumulaciju funkcija, ovlašćenja Agencije i izbor njenih čelnika.

TS je, između ostalog, zatražila da se krivično delo u vezi sa davanjem lažnih podataka o imovini precizira a gonjenje olakša ukidanjem nedokazive „namere“; da prekršajno gonjenje bude moguće u roku od pet godina, a ne dve kako sada stoji; da zakon potpuno zabrani kumulaciju javnih funkcija, umesto sadašnjeg režima davanja saglasnosti; da funkcioneri budu dužni da prijavljuju poklone velike vrednosti, čak i kada naizgled nisu dati u vezi sa javnom funkcijom, kao i gotovinu u vrednosti preko 10.000 evra; da kontroli podleže poslovanje firmi u vlasništvu funkcionera sa koncesionarima, primaocima subvencija i preduzećima koja obavljaju poslove u Srbiji na osnovu međudržavnog sporazuma; da se preciziraju ograničenja koja važe za bivše funkcionere.

Takođe smo predložili da u pripremi svih propisa bude obavezna analiza rizika od korupcije i da Agencija dobije mogućnost da se izjasni o njihovom sadržaju u svim fazama pripreme propisa; da članovi Odbora i direktor Agencije ne mogu biti lica koja su povezana sa političkim subjektima (npr. kao kandidati na poslednjim izborima, finansijeri, članovi izbornih komisija), iako formalno nisu članovi; da Agencija dobije efikasniju mogućnost pristupa dokumentima koji su joj potrebni u radu. Transparentnost je dala predloge i za sprečavanje zloupotrebe javne funkcije kroz izmišljanje promotivnih aktivnosti, kako bi se povećalo prisustvo u informativnom programu medija u doba izborne kampanje.

Iako je potreba za poboljšanjem Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije uočena u nacionalnim strateškim dokumentima pre pet godina, podsećamo da su rokovi više puta istekli (poslednji put u decembru 2016). Kašnjenja, čak i kada se dešavaju po pitanjima koja su proglašena za prioritet evropskih integracija, na žalost, više ne predstavljaju iznenađenje. Začuđujuće je, međutim to što je Ministarstvo pravde sada ponudilo nacrt koji ne sadrži mnoga dobra rešenja koje je isto to ministarstvo predstavilo u oktobru 2016, kao i to što Agencija za borbu protiv korupcije, koja je iznela brojne argumentovane primedbe na prethodni nacrt, do sada nije javno reagovala na novi tekst, koji joj daje manja ovlašćenja.

Svi dostavljeni predlozi mogu se preuzeti sa sajta TS:

http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/inicijative-i-analize-ts