Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Čemu služi Zakon o javnim nabavkama

Datum kreiranja: petak, 17 maj 2019

Transparentnost Srbija (članica Transparency International) ukazuje da osam sporazuma o zajmovima, koje Skupština Srbije razmatra na aktuelnoj sednici, listom isključuju primenu domaćeg Zakona o javnim nabavkama. Praksa direktnog ugovaranja najvrednijih javnih radova kroz međudržavne sporazume nameće pitanje smislenosti sistema u kojem ista ta država propisuje stroga pravila za nadmetanje u javnim nabavkama, čije kršenje tretira kao krivično delo ili ozbiljan prekršaj.

Aktuelni Zakon o javnim nabavkama narodni poslanici su usvojili 2012, sa ciljem da se suzbije korupcija, uz primenu pravila koja bi trebalo da obezbede slobodno nadmetanje među ponuđačima, javnost i nadzor za sve nabavke čija vrednost prelazi 4.000 evra. Sada će, međutim, ti poslanici odlučivati o potvrđivanju sporazuma koji isključuju primenu domaćeg zakona kod nabavki koje su vredne preko milijardu evra, upozorava TS.

Tako se npr, uz zajam sa kineskom Export – import bankom za izradu pruge od Novog Sada do Kelebije, ugovara da će taj posao, čija je vrednost 1,162,810,000 američkih dolara, raditi Joint Venture of China Ralway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd. Slično tome, China Communications Construction Company Ltd. će biti izvođač ugovora vrednog 523.530.000 dolara za auto-put od Preljine do Požege. Deo novca za ove projekte (15%) će biti izdvojen iz budžeta Srbije ili sredstava Železnica i Puteva Srbije.

Transparentnost ističe da narodni poslanici i građani Srbije imaju na raspolaganju informaciju o tome kakvi su uslovi kredita, koji su predstavljeni kao povoljni, ali da, međutim, obrazloženje ne sadrži podatke na osnovu kojih bi mogli da zaključe da li je ukupna vrednost radova realno procenjena, odnosno, da li je mogla biti manja da se do izvođača došlo kroz otvoreni tenderski postupak.

Vlada Srbije je takođe predložila da se odobri šest ugovora o razvojnim zajmovima na čije će se nabavke primenjivati pravila međunarodnih finansijskih institucija. Iako nije ugovorena primena domaćeg Zakona o javnim nabavkama, ovde će makar biti primenjena pravila koja obezbeđuju konkurenciju.

Transparentnost podseća da je u toku izrada novog Zakona o javnim nabavkama prvenstveno radi usaglašavanja sa evropskim standardima, a da je u okviru pregovaračkog poglavlja broj 5. Srbije sa EU, kao glavni problem istaknuta upravo previše česta primena izuzimanja primene zakona na osnovu međudržavnih sporazuma.