Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Usvajanje budžeta za 2018 – značajan korak nazad srpskog parlamentarizma

Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017

Transparentnost Srbija (članica Transparency International) ocenjuje da proces usvajanja budžeta Srbije za 2018. predstavlja krupan korak nazad u pogledu parlamentarne kontrole izvršne vlasti. Skupština u novijoj istoriji Srbije nikada nije zaista kontrolisala Vladu, već su i izvršna i zakonodavna vlast uvek bile servis jedne ili više vladajućih stranaka. Međutim, to je ipak bila institucija u kojoj su predstavnici različitih političkih opcija uglavnom imali priliku da makar iznesu svoje stavove, bez obzira na to što je kod glasanja politički interes uvek pobeđivao snagu argumenata.

Kod razmatranja najvažnijeg zakona, budžeta za 2018. godinu, skupštinska većina je umesto uobičajenog ignorisanja opozicionih predloga, učinila sve da se oni ne uopšte ne čuju. Pored oprobane metode objedinjavanja diskusije o nepovezanim predlozima zakona, što su činili i njihovi politički prethodnici, sadašnja poslanička većina je dovela do apsurda i pravo na podnošenje amandmana. Tako je gotovo cela desetočasovna skupštinska diskusija po amandmanima protraćena na obrazloženje besmislenih amandmana za koje nisu glasali ni predlagači.

Srbija ima veoma loš skor u uglednom međunarodnom istraživanju „Indeks otvorenosti budžeta“, čiji će nalazi, za 115 zemalja, biti objavljeni 30. januara 2018.  Glavni razlog za to je nepoštovanje rokova, usled čega ni građani ni narodni poslanici nemaju dovoljno vremena za razmatranje ključnih budžetskih dokumenata. Poučeni iskustvom usvajanja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, preporučili smo autorima ovog istraživanja, sa kojima godinama sarađujemo, da ubuduće ocenjuju ne samo da li zakonodavna tela imaju na na raspolaganju dovoljno vremena da razmotre predlog budžeta koji dostavi izvršna vlast, već i da li je u raspravi ostavljeno dovoljno vremena za predstavljanje svih amandmana.