Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Politički uticaj na javna preduzeća i medije

event jp2Dva ozbiljna problema su identifikovana u oblasti borbe protiv korupcije: politički uticaj na javna preduzeća i politički uticaj na medije. Ovaj projekat ima za cilj smanjenje političkog uticaja na javna preduzeća, podsticanjem profesionalnog vođenja kompanija i stvaranjem okruženja za umanjivanje političkog uticaja na medije uz pomoć regulisanog državnog oglašavanja. Na uzorku od 30 javnih preduzeća koje su osnovali Vlada RS, pokrajinska vlada, opštinske uprave, Transparentnost Srbija je pratila usvajanje podzakonskih akata, izbor direktora javnih preduzeća i članova nadzornih odbora, kriterijume za izbor, transparentnost procesa, usvajanje godišnjih planova, koji uključuju planiranje oglašavanja, sponzorstava i donacija i izveštavanje o primeni godišnjih planova. Prikupljeni podaci su poslužili za izradu izveštaja sa preporukama za poboljšanje stanja koji su distribuirani nadležnima i predstavljeni građanima.

TS je u okviru projekta organizovala i debatu o regulisanju oglašavanja javnog sektora.

Materijal:

 

 

KingdomoftheNetherlands

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #