Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Transparentnost finansiranja izborne kampanje

 

Transparentnost Srbija, u saradnji sa kolegama iz Transparency International Češke Republike, sprovodi monitoring transparentnosti finansiranja izborne kampanje. Svi učesnici na izborima (stranke, koalicije, grupe građana) biće ocenjeni na skali od 1 (potpuno netransparentno)  do 5 (izuzetno transparentno).

Konačna ocena predstavlja aritmetičku sredinu ocena u 6 oblasti, na osnovu jasno definisanih kriterijuma. Podatke o ispunjavanju kriterijuma TS će pokušati da pronađe na sajtovima političkih subjekata, njihovim profilima na društvenim mrežama, u medijima, ali i preko upitnika koji će biti poslati svim strankama, koalicijiama i grupama građana. 

Specifičnost ovog monitoringa jeste da je fokus na podacima koji se objavljuju pre izbora, kako bi građani i pre nego što se odluče kome će pokloniti poverenje, imali uvid u ove podatke. Ocene će, stoga, biti predstavljene pre izbora. S obzirom na to da se objavljivanje podataka pre glasanja, prema važećim propisima u Srbiji, odnosi na vrlo mali broj podataka, ovaj monitoring predstavlja i promociju dobre prakse i pokušaj da se politički subjekti podstaknu na više standarde. TS planira da ovaj monitoring postane stalna praksa u okviru šireg monitoringa izbornih procesa, koji naša organizacija sprovodi već duže od 15 godina.

 

Oblasti koje se ocenjuju:

1) Planiranje rashoda kampanje

2) Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu

3) Transparentni računi

4) Struktura planiranih prihoda

5) Spisak predizbornih događaja

6) Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji 

 

Upitnik za prikupljanje podataka za ocenjivanje:

upitnik za sajt01

upitnik za sajt02

 

 

 

 Kriterijumi za ocenjivanje:

 kriterijumi za ocenjivanje

 

 

 

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #