Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Odluke Ustavnog suda o izboru sudija i tužilaca

Transparentnost – Srbija ocenjuje da se nedavnim odlukama Ustavnog suda po žalbama neizabranih sudija i tužilaca može rešiti samo deo propusta načinjenih tokom procesa izbora iz 2009, a da će većina problema pravosuđa i dalje ostati.

 

Da bi obavljali posao kvalitetno, sudije i tužioci, moraju imati ustavnu garanciju stalnosti funkcije, koja je prema stanovištu Transparentnosti – Srbija grubo narušena neodrživom pravnom konstrukcijom o „opštem izboru“, ali sudije i tužioci isto tako moraju da budu i odgovorni za svoje postupanje. Pravdanje opšteg izbora iz 2009 željom da se pravosuđe „pročisti“, pokazalo se neosnovanim. Činjenica da je Ustavni sud prihvatio žalbe sudija i tužilaca zato što u postupku pred Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca „nije oborena pretpostavka“ da ispunjavaju uslove za obavljanje tih funkcija jasno pokazuje da se odstranjivanju nestručnih i nesavesnih lica iz pravosuđa moralo i mora i dalje pristupiti - utvrđivanjem individualne odgovornosti kad god postoji sumnja u kvalitet rada – a ne kroz jednokratnu analizu velikog broja prijava, u kojem temeljno razmatranje svih činjenica nije ni bilo moguće obaviti, čak i kada se ostavi po strani pitanje da li je za tako nešto uopšte bilo volje.

 

O drugom krupnom propustu u izboru, na koji je Transparentnost – Srbija više puta od početka ukazivala, netransparentnosti procesa donošenja odluka, naročito u pogledu ocene po čemu su izabrani kandidati bolji od onih koji su ostali „ispod crte“ za sada nije odlučivano. Usled toga, građani Srbije i dalje nemaju načina da steknu neposredan uvid u način i razloge donošenja odluka VSS i DVT, niti u to u kojoj meri sudije i tužioci, bilo da je reč o onima koji su izabrani 2009 ili onima koji će sada biti vraćeni na posao, ispunjavaju uslove da vrše ove važne funkcije.

 

Najzad, ne treba zaboraviti ni finansijske aspekte cele priče. Neizabrane sudije i tužioci su tokom razmatranja prigovora,  na osnovu nezakonitog zaključka Vlade (umesto da se pitanje uredi Zakonom), primali nadoknadu plate a nisu radili. Velika je šteta što nisu bili prihvaćeni predlozi da se do rešenja spora ovi ljudi bave rešavanjem velikog broja predmeta iz ranijih godina.  Povećanje broja sudija i tužilaca do kojeg će doći nakon odluka Ustavnog suda može biti iskorišćeno upravo u tu svrhu, a kada taj problem bude rešen, onda bi trebalo iznova proceniti broj zaposlenih u pravosuđu koji je neophodan za njegovo redovno funkcionisanje i efikasno postupanje i pronaći način koji je u skladu sa Ustavom da se do tog broja dođe.

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 20. jul 2012.

 

Materijal: