Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Transparentnost Srbija u 2022. godini

I u 2022. godini nastavili smo tešku borbu za povećanje transparentnosti, za bolje propise, za pravnu džavu, za funkcionalne institucije. Redovno smo se uključivali u javne rasprave, kada su bile organizovane, nudili predloge za unapređenje zakona i prakse, ali je i dalje na republičkom nivou bilo malo sluha za ove predloge. Kao i u nekoliko prethodnih godina, intenzivano smo radili na lokalnom nivou, gde se još mogu naći zainteresovani za unapređenje antikorupcijske prakse. Protekla godina bile je izborna i uradili smo jedan od najkompleksnijih izbornih monitoringa do sada. Bili smo izuzetno aktivni u oblasti javnih nabavki, posebno kroz Nacionalni konvent. U širokoj javnosti, jednako kao i u stručnim krugovima, prepoznate su naše aktivnosti u vezi sa upravljanjem u javnom sektoru, posebno javnim preduzećima, naš Indeks transparentnosti lokalne samouprave (LTI). U 2022. godini počeli smo i veliki MATRA projekat u vezi sa raspisanjem javnih resursa – „Spasavanje javnih resursa – Brod koji tone“.

Naša organizacija se finansira samo iz projekata koje realizujemo, evo osvrta i na neke od projekata koje smo sprovodili u 2022. godini (detaljno o svim projektima u rubrici Aktivnosti na sajtu TS):

- U okviru izbornog monitorigna pratili smo finansiranje kampanje – na osnovu našeg monitoringa dali smo procenu troškova, analizirali smo efekte preliminarnih izveštaja, uradili analizu transparentnosti finansiranja kampanje pre dana održavanja izbora, pratili funkcionersku kampanju, njen plasman u elektronskim medijima i pojavljivanje funkcionera i stranačkih lidera na naslovnim stranicama.  Formulisali smo predloge za unapređenje i fokusirali se na tri teme – ograničenje izbornih troškova, veća transparentnost troškova dok traje kampanja i regulisanje funkcionerske kampanje.

- Redovno ažuriramo celokupan pregled raspisanih konkursa, postavljenja direktora i vršioca dužnosti direktora u svim republičkim javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu. Ponovo smo pokretali inicijative u vezi sa nezakonitostima koje smo identifikovali.

- Indeks transparentnosti lokalnih vlasti LTI 2022 – na osnovu 95 indikatora ocenili smo i rangirali sve gradove i opštine u Srbiji po transparentnosti. To je četvrto rangiranje zaredom, peto kojim su obuhvaćena sve opštine i gradovi, a ukupno šesto ocenjivanje od 2015. kada smo uspostavili originalnu metodologiju.

-Nakon što smo uspostavili metodologiju za ocenjivanje i rangiranje gradova i opština po nivou otvorenosti za učešće građana u kreiranju budžeta – indeks LIPA, počeli smo prvo istraživanje, koje ćemo predstaviiti početkom 2023. godine.

- Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivni politički dijalog je trogodišnji projekat započet u 2020. godini u kome sa našim partnerima pokušavamo da unapredimo dijalog, pristup informacijama, da podržimo lokalne skupštine, OCD i relevantne nacionalne aktere u organizaciji javnih rasprava na lokalnom nivou.

- Otvorena vrata pravosuđa, projekat koji realizujemo u koaliciji 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, zajedno sa strukovnim udruženjimaa pravosuđa.

- U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji predsedavamo radnoj grupi za Poglavlje 5 – javne nabavke i javno-privatna partnerstva,

- Sa lokalnim samoupravama sarađivali smo na izradi lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja planova, na podršci telima na početku rada, na izradi akata za sprovođenje lokalnih antikorupcijskih planova i na unapređenju transparentnosti u oblasti javna preduzeća i javne institucije. Takođe, radimo sa lokalnim samoupravama na unapređenju javnih rasprava, odnosno izveštavanja o javnim rasprvama, kao i na uključivanju građana u planiranje razvoja i izradu finansijskih planova mesnih zajednica.

- U okviru projekta Antikorupcijska procena propisa analizirali smo koliko su i kako ministarstva i drugi organi, kao i Agencija za sprečavanje korupcije, poštovali zakonsku obavezu i mogućnost za procenu antikorupcijskih rizika u nacrtima propisa.Takođe smo analizirali sprovođenje Zakona o lobiranju.

- Indeks otvorenosti budžeta je jedno od istraživanja koje redovno sprovodimo,

- Aktivni smo u okviru Koalicije prEUgovor – koja prati reformi u okviru poglavlja 23 i 24,

- Naše Antikorupcijsko savetovalište – ALAC radi već 16 godina. U 2022. imali smo više stotina obraćanja, od čega su gotovo sto bili ALAC slučajevi. Rešili smo uspešno više od 40%, dok smo preostale rešili, ali nismo uspeli da pomognemo ljudima koji su nam se obratili.

- Predstavili smo najveće globalno istraživanje i rangiranje zemalja na osnovu percepcije korupcije – Indeks percepcije korupcije (CPI 2022) Transparency Internationala.

Pored pomenutih tema, u komentarima, izjavama i javnim nastupima bavili smo se i sukobom interesa, problemima na medijskoj sceni, stanjem u nezavisnim telima.

U rubrici "Pod lupom" objavili smo gotovo 50 komenatra na korupcijske i antikorupcijske aktuelnosti.

Na Fejsbuk stranicu postavljali smo naše komentare, linkove na izveštaje i fotografije sa naših događaja i skupova na kojima smo učestvovali. Odgovarali smo na poruke, one direktne, kao i na komentare. Godinu smo završili sa gotovo 37.000 lajkova

Sa medijima i javnošću smo redovno komunicirali. Prema našem pres klipingu, u 2022. u medijima su bile 1.745 vesti o nama i našim aktivnostima ili izjava predstavnika TS.

Na stranici "Inicijative i analize" našeg sajta (transparentnost.org.rs) nalazi se 310 istraživanja, publikacija, analiza, na srpskom i na engleskom, izveštaja o realizovanim projektima, predloga za usvajanje amandmana, izmena propisa, zahteva i inicijativa koje smo slali organima, njihovih odgovori, ili žalbi i tužbi koje smo podnosili u 2022. godini.

Organizovali smo, ili smo učestvovali kao suorganizatori, na 12 konferencija, okruglih stolova ili konferencija za novinare, ne računajući okrugle stolove koje smo organizovali sa predstavnicima lokalnih samouprava u okviru projektnih aktivnosti i one na kojim asmo učestvovali kao gosti. Objavili smo 24 saopštenja za javnost.

Redovno, poslednjeg dana svakog meseca, objavljujemo biltene o našim aktivnostima i izbor naših tekstova.

Prisutni smo i na Tviteru - na kraju godine imali smo gotovo 11.000 pratilaca.