Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Na osnovu čega će poslanici birati direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Organizacija Transparentnost Srbija je uputila Skupštini Srbije inicijativu da u postupku izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije na sednicu pozovu kandidate.

Zakon ne predviđa obavezu predstavljanja kandidata ni na skupštinskim odborima, ni na plenumu. Poslanicima su dostavljene samo radne biografije kandidata i informacije o sprovedenom testiranju, a ne i programi rada. Transparentnost Srbija ocenjuje da je to nedovoljno da bi poslanici na osnovu argumenata izabrali najboljeg kandidata za ovu važnu funkciju.

Uz inicijativu upućuenu predsedniku Skupštine i svim poslaničkim grupama, TS je dostavila i analizu programa koje su kandidati podneli u prvoj fazi izbornog postupka, sprovedenoj u organizaciji Pravosudne akademije.

Izbor direktora Agencije je 24. od 26 tačaka dnevnog reda sednice koja počinje u petak. Na dnevnom redu su i ratifikacije međunarodnih ugovora i zajmova, izveštaji o radu nezavisnih i regulatornih tela za 2021. godinu i izbor članova skupštinskih odbora. TS je pozvala zakonodavce da ne spajaju raspravu o izboru direktora Agencije sa ostalim tačkama dnevnog reda.

Predstavljanje i ispitivanje kandidata u Skupštini dalo bi priliku i građanima da vide u kojoj meri su narodni poslanici zainteresovani za budući rad Agencije i da li zaista vrše izbor na skupštinskoj sednici.