Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Tužilaštvo da poveća transparentnost svog rada i ispita sve zloupotrebe u radu EPS

 

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, u odgovoru na zahtev za pristup informacijama koji je uputila Transparentnost Srbija, potvrdilo[1] da ne postoji dokaz da je tužiteljka Bojana Savović tražila premeštaj iz Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije.

Istovremeno, VJT nije dostavilo tražene kopije izmena i dopuna godišnjeg rasporeda zamenika javnih tužilaca u 2022. i 2023, iz čega bi se moglo videti koje su promene vršene, kada i iz kojih razloga.[2] Ove informacije su bitne, zato što je VJT, nakon istupanja Bojane Savović i Jasmine Panunović tvrdilo da nije bilo „skidanja sa predmeta“ istrage jedne od zloupotreba u EPS-u, već da su u pitanju „izmene rasporeda“.[3] Takođe, VJT je u saopštenju navelo da je premeštaj Bojane Savović iz posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije izvršen na njen zahtev.[4]

Ovakvo postupanje tužilaštva podstiče nepoverenje i zabrinutost u javnosti u vezi sa ispitivanjem zloupotreba i korupcije. To je naročito štetno u situaciji kada građani još uvek nisu dobili celovite informacije o odgovornosti zbog nezakonitog poslovanja i štete koja je naneta najvećem javnom preduzeću EPS, čak ni po četiri krivične prijave koje je od maja 2021. do januara 2022. podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Jednu od tih krivičnih prijava, u kojoj je bitan element bila činjenica da je nekadašnji vršilac direktora EPS, Milorad Grčić, nezakonito postupao i nakon isteka mandata (od 15.3.2017), beogradsko VJT je odbacilo[5], ali za tu odluku nije dostavilo obrazloženje. Po prijavi koja je dostavljena Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu trenutno postupa VJT.[6] Tužilaštvo za organizovani kriminal nije dostavilo informacije o postupanju po dve krivične prijave.[7]

Transparentnost Srbija poziva javno tužilaštvo da ispita sve zloupotrebe u radu EPS i da poveća transparentnost rada i donošenja odluka.

 

[1] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/VJT_odgovor_na_zahtev.pdf

[2] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_VJT_-_godi%C5%A1nji_raspored_poslova.pdf

[3] https://n1info.rs/vesti/oglasilo-se-tuzilastvo-o-slucaju-smenjene-tuziteljke-savovic/ 

[4] https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vise-javno-tuzilastvo-tuziteljka-savovic-sama-trazila-da-bude-skinuta-sa-slucaja-eps/

[5] https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Krivicna_prijava_-M.G._7-00-15-2021-01_od_27.5.2021._-_Vi%C5%A1e_javno_tu%C5%BEila%C5%A1tvo_u_Beogradu.pdf

[6] https://transparentnost.org.rs/images/stories/inicijativeianalize/Krivicna%20prijava%2017.1.2022.%20-%20Prvo%20osnovno%20javno%20tuzilastvo%20u%20Beogradu.pdf

[7] https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Krivicna_prijava_-_7-00-16-2021-01_od_27.05.2021._-_Tu%C5%BEila%C5%A1tvo_za_organizovani_kriminal.PDF

https://transparentnost.org.rs/images/stories/inicijativeianalize/Krivicna%20prijava%2020.12.2021.%20-%20Tuzilastvo%20za%20organizovni%20kriminal.pdf