Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Monitoring izborne kampanje - drugi presek

kzn izbori 14. decembar 2023 05xTransparentnost Srbija predstavila je nalaze iz monitoringa izborne kampanje. Reč je o drugom preseku. Analizirani su troškovi izborne kampanje, preliminarni izveštaji, funkcionerska kampanja, pojavljivanje političkih aktera na naslovnim stranicama štampe i zloupotreba javnih resursa u kampanji.

Na konferenciji za novinare u Medija centru govorili su Nemanja Nenadić i Zlatko Minić.

Pogledajte snimak konferencije na YT kanalu TS.

Tabela sa podacima iz preliminarnih izveštaja.

Prezentacija sa konferencije za novinare.

 

Izbornu kampanju obeležilo je korišćenje državnih resursa u službi promocije liste okupljene oko SNS. Tu je pre svega reč o podeli novca raznim kategorijama građana, u vrednosti od gotovo 400 miliona evra, ali i intenzivnoj funkcionerskoj kampanji.

Državni organi nisu uradili posao i nismo videli postupanje po prijavama za neke od očiglednih primera kršenja zakona koje smo uočili i za koje smo podnosili prijave.  Agencija za suzbijanje korupcije nije obezbedila jasno razdvajanje javne i partijske funkcije u kampanji, ni pokretanjem postupaka po službenoj dužnosti, a pojedinim svojim odlukama je otvorila vrata kršenju pravila o finansiranju kampanje. Javno tužilaštvo nije ništa učinilo da bi otklonilo sumnje u podmićivanje birača, ni pre ni tokom izborne kampanje.  

Aleksandar Vučić dominirao je u kampanji, nastupajući kao predsednik, ne samo u brojnim gostovanjima u medijima i direktnim uključenjima u centralni informativne emisije javnog servisa i komercijalnih stanica sa nacionalnim frekvencijama (osam samo u poslednjih sedam dana kampanje), već se i na mitinzima SNS-a pojavljivao u svojstvu predsednika Srbije. Njegova dominacija, ali i izrazito negativan tretman opozicije, vidljivi su i u izveštaju o naslovnim stranicama dnevne štampe.

Podaci koje je TS prikupila o TV oglašavanje, kao i podaci iz preliminarnih izveštaja ukazuju da će ova kampanja, iako se održavaju samo parlamentarni izbori, biti skuplja od prošlogodišnje kada su bili i parlamentarni i predsednički izbori.

Novac i oglašavanje - preliminarni izveštaji

Rok za podnošenje preliminarnih izveštaja o troškovima kampanje bio je 10.12.2023. (sa stanjem zaključno sa 2.12.2023). Agencija ima rok za objavljivanje tih izveštaja od tri dana. Zaključno sa 14. decembrom u 9h, objavljeni su izveštaji za 11 lista. Podneto je nekoliko izveštaja, za koje je upisano da se odnose na parlamentarne izbore, ali su u stvari vezani za lokalni nivo.

Nisu podneli izveštaje ili oni makar nisu objavljeni:

- Koalicija Stranka pravde i pomirenja i Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine

- Stranka demokratske akcije

- Zajedno za budućnost i razvoj – Koalicija za mir i toleranciju

- Koalicija „Dobro jutro Srbijo“ (podnet je izveštaj bez podataka od strane Demokratske unije Roma, koji ne sadrži podatke ni o prihodima, ni o troškovima)

- Manjinska lista „Politička borba Albanaca se nastavlja“

- Lista „Čedomir Jovanović – mora drugačije“

- „Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina“

Jedanaest lista koje je podnelo izveštaje prijavilo je ukupne troškove u vrednosti od 473,218,741 din (oko 4 miliona evra), što je značajno više nego za predsedničke i parlamentarne izbore iz 2022 zajedno (331,2 miliona dinara lii 2,8 miliona evra). Pored toga, lista SNS je prijavila i značajne avanse, ali samo u napomenama (nisu uključeni u zbir – oko 43 miliona dinara za bilborde i 281 miliona dinara za TV oglašavanje). Ako se i to uzme u obzir, prijavljeni troškovi kampanje bez poslednje dve nedelje iznos oko 800 miliona dinara (oko 6,8 miliona evra).

To je jedna od najsnažnijih indicija da bi ovogodišnja izborna kampanja mogla biti skuplja od prošlogodišnje. Međutim, isto tako, prijavljivanje većih troškova može biti i posledica preciznijih uputstava koje je u vezi sa izradom ovih izveštaja dala Agencija za sprečavanje korupcije.

S druge strane, ove godine, 11 lista prijavilo je relativno sličan prihod prošlogodišnjem zbiru (oko 277 miliona dinara (2,35 miliona evra), nepunih šest miliona dinara više nego u 2022 (271,7 dinara). To pokazuje da je većina učesnika izbora u situaciji da veći deo troškova kampanje ugovara sa odloženim plaćanjem, čekajući budžetske dotacije i da do poslednjeg časa odlaže one vidove kampanje kod kojih je uplata avansa uslov za oglašavanje (većina komercijalnih TV stanica).  

Da preliminarni izveštaji o troškovima kampanje mogu da navedu na pogrešne zaključke zbog različite metodologije upisivanja i ove godine, najbolje se može videti iz činjenice da je lista Ivica Dačić – Premijer Srbija prijavila bezmalo 189 miliona dinara troška, što je za oko 42 miliona dinara veći prijavljeni trošak nego u slučaju liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“. Tek kada se troškovima pridruže i prijavljeni avansi SNS, dobija se realnija slika. 

Treća po visini prijavljenih troškova kampanje je koalicija Zavetnika i Dveri sa 71,8 miliona dinara a zatim Srbija na zapadu (da se struka pita) sa 24,3 miliona dinara i Ruska stranka, sa preko 19 miliona dinara.

Kao i prošle godine, u gotovo svim izveštajima ima nepotpunih prikaza troškova i brojnih situacija gde troškovi nisu prikazani po stavkama, već zbirno.

SRS je naveo samo troškove prikupljana potpisa i lista Glas iz Naroda – prof. Nestorović samo troškove promocije i zakupa prostora.

Trošak koji je prijavila lista A.Vučić – Srbija ne sme da stane (146 miliona dinara) ove godine je za oko 40 miliona veći u odnosu na zbirni trošak parlamentarne i predsedničke kampanje ove stranke 2022. Stvarni troškovi su verovatno veći – na primer, za miting u Beogradu, održan 2.12.2023, koji je trebalo obuhvatiti ovim izveštajem, nisu uopšte prijavljeni troškovi prevoza učesnika. Takođe, ni iz jedne stavke izveštaja se ne može zaključiti da su prijavljeni troškovi u vezi sa radom Kol-centra o kojima je izvestio CINS.

Za promo materijale 11 lista prijavlilo je trošak 168 miliona dinara, dok je lani ovaj trošak za oba nivoa izbora bio 123,3 miliona.

Za bilbord kampanju 4 liste prijavlile su 23,7 miliona dinara (duplo manje od prošlogodišnjeg zbira), najviše koalicije NADA – preko 10 miliona, i Dveri i Zavetnici – bezmalo 8 miliona. I jedni i drugi naveli su samo trošak zakupa prostora za plasiranje bilborda, bez drugih specifikacija. SNS lista, koja ima prijavljenih 15 bilborda, navela je cenu samo za jedan (805 hiljada dinara, za zakup prostora za isticanje), dok je za sve ostale navedeno da je plaćeno avansno ali se ne navodi koliko i kada pa samim tim nije ni uračunato. Prošle godine je SNS trošak za bilborde, ukupno prijavljen za oba nivoa izbora u preliminarnom izveštaju iznosio više od 10 miliona dinara.

Koalicija „Srbija protiv nasilja“ dala je zbirno troškove promo materijala (skoro 7 miliona dinara) bez ikakve dalje specifikacije (koji materijal, količina, distribucija, itd), dok su detaljno prikazani troškovi javnih događaja, overe potpisa i reprezentacije.

Troškovi oglašavanja ove godine iznose oko 167 miliona din (1,4 miliona evra), i viši su za oko oko 55 miiliona dinara od prošlogodišnjih zbirnih (oko 113 miliona dinara). Oglašavanje na TV stanicama prijavile su svega četirti liste (SPS, SNS, SVM i Ruska str) u vrednosti od oko 122 miliona dinara (prošle godine 53 miliona dinara).

Prijavljeni troškovi za TV oglašavanje su 124,5 miliona dinara, skoro 2,5 puta više nego lani zbirno (53,166,138 din). Zanimljivo je da su SNS i koalicija Nacionalno okupljanje sve troškove za TV oglašavanje (kao i za radio) prijavili kao zakupljene termine, iako je u stvari reč o emitovanju oglasa.

U ostale troškove kampanje, liste su prijavile 91 milion dinara, od čega na overu potpisa otpada 11,7 miliona.

Troškove istraživanja javnog mnenja prijavila je samo koalicija Dvera i Zavetnika, bezmalo 3 miliona dinara. Ipak, malo je verovatno da drugi učesnici u kampanji nisu imali ovu vrstu troškova

Sredstva sa računa stranke prebacilo je sedam političkih subjekata, od kojih SNS 520 a SPS 79 miliona dinara.

Priloge fizičkih lica prijavili su samo SPS, oko 26 miliona dinara (prošle godine 80 milion i Ruska stranka (500.000 din)

Svi navedeni podaci jasno pokazuju da preliminarni izveštaji, iako im je kvalitet unapređen, ne obezbeđuju adekvatnu predstavu građanima o tome koliko stranke troše u kampanji dok ta kampanja još uvek traje i da bi i u Srbiji (kao npr. u Češkoj), trebalo uvesti sistem transparentnih računa, koji omogućavaju uvid u prihode i rashode na dnevnom nivou.

Funkcionerska kampanja

Broj promotivnih aktivnosti, za 19 funkcionera iz uzorka, veći je 4,3 puta (330%) tokom 43 dana kampanje nego u istom periodu prošle godine, kada nije bilo kampanje.  Istovremeno je ukupan broj aktivnosti, što uključuej i sastanke,  skupove i konferencije, putovanja u inostranstvo i saopštenja veći samo 13%.

Najviše promotivnih aktivnosti imao je Goran Vesić, više od jedne dnevno – 51, Aleksandar Šapić imao je 43, a Darija Kisić Tepavčević 32.  Najveći procentualni rast, u odnosu na isti period pre godinu dana, ima Vesić (1294%), Aleksandar Martinović 884% i Darija Kisić Tepavčević 774%. Vučić je imao 13 promotivnih aktivnosti (103% više).

funkcionerska za 13. decembar 1

Napomena: Broj aktivnosti u 2022 obračunat je za 47 dana, koliki je period kampanje i izborne tišine ove godine, i preračunat na 43 dana, otud decimalni brojevi.

Politički akteri na naslovnim stranicama dnevne štampe

Aleksandar Vučić ima 273 pojavljivanja na naslovnim, od toga 91 kao glavna tema i u 85% slučajeva u pozitivnom tonu. Vučić i ostali sa liste okupljene oko SNS imaju ukupno 462 pojavljivanja, u 83% predstavljeni pozitivno.  Na drugom mestu po broju pojavljivanja je Dragan Đilas sa 65, od toga 92% u negativnom tonu. Đilas i svi ostali sa liste Srbija protiv nasilja imaju ukupno 145 pojavljivanja, od toga 79% u negativnom tonu.

Svi ostali imaju značajno manje brojeve - SPS-JS se pojavljuju 39 puta, Dveri-Zavetnici 26, Nada za Srbiju 12, niko drugi više od 10 puta.

Pozitivan ton na naslovnim stranicama:

100% imaju LSV (5), SVM (3) , Čedomir Jovanović (2), Ugljanin i SDA (2), Zukrolić i Žigmanov (2), Lista Koalicija za mir i toleranciju (2), Glas iz naroda – Nestorović (2) i Ruska stranka (1)

88% imaju Vuk Jeremić i Narodna stranka (ukupno 8), 83% imaju Vučić i SNS (ukupno 462), 78% imaju Tadić i Radulović (ukupno 9), 63% SRS (ukupno 8), 54% SPS-JS (ukupno 39)

Negativan ton na naslovnim stranicama:

83% ima Nada za Srbiju (ukupno 11), 79% ima Srbija protiv nasilja (ukupno 145), 65% Dveri-Zavetnici (ukupno 26).

naslovne za 13. decembar 1