Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Transparentnost Srbija u 2023. godini

Protekla godina nije Srbiji donela napredak u borbi protiv korupcije, niti promenu u odnosu prema najvažnijim antikorupcijskim mehanizmima. Brižno se negovala netransparentnost, raspiali su se javni resursikoristili su se oprobani mehanizmi za očuvanje snažnog partijskog zagrljaja sa javnom sektorom i javnim preduzećima.

Transparentnost Srbija trudila se, a verujemo da smo uspevali u toj nameri, da podržimo neke male korake koji su, uglavnom na nivou lokalnih samouprava, načinjeni ka većoj transparentnosti, bolje uređenim sistemima javnih nabavki, unapređenju javnih rasprava. Davali smo i brojne predloge za unapređenje propis ai praksi na nacionalnom nivou. Poneki su prihvatani, većina čeka neka vremena sa više sluha.

I protekla godina bila je izborna i uradili smo još jedan izborni monitoring, čije ćemo konačne rezultate objaviti prvih dana 2024. godine.

Transparentnost Srbija se finansira samo iz projekata koje realizujemo, pa evo osvrta i na neke od projekata koje smo sprovodili u 2023. godini (detaljno o svim projektima u rubrici Aktivnosti na sajtu TS):

- U okviru izbornog monitorigna pratili smo finansiranje kampanje – na osnovu našeg monitoringa dali smo procenu troškova, analizirali smo efekte preliminarnih izveštaja, pratili funkcionersku kampanju, njen plasman u elektronskim medijima i pojavljivanje funkcionera i stranačkih lidera na naslovnim stranicama.  Formulisali smo predloge za unapređenje i fokus nam je i dalje na tri teme – ograničenje izbornih troškova, veća transparentnost troškova dok traje kampanja i regulisanje funkcionerske kampanje.

- Redovno ažuriramo sveobuhvatan pregled raspisanih konkursa, postavljenja direktora i vršioca dužnosti direktora u svim republičkim javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu.

- Indeks transparentnosti lokalnih vlasti LTI 2023 – na osnovu 95 indikatora ocenili smo i rangirali sve gradove i opštine u Srbiji po transparentnosti. To je peto rangiranje zaredom, šesto kojim su obuhvaćena sve opštine i gradovi, a ukupno sedmo ocenjivanje od 2015. kada smo uspostavili originalnu metodologiju.

-Uspostavili smo metodologiju za ocenjivanje i rangiranje gradova i opština po nivou otvorenosti za učešće građana u kreiranju budžeta – indeks LIPA, uradili prvo istraživanje i predstaviili rezultate.

- Uspostavili smo i metodologiju za ocenjivanje javnih nabavki na lokalnom nivou - LPPI – Indeks lokalnih javnih nabavki. Analizirali smo i ocenili više od 40 JLS.

- Okončali smo projekat čiji je cilj bio jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivni politički dijalog na lokalnom nivou, odnosno da unapredimo dijalog, pristup informacijama, podržimo lokalne skupštine, OCD i relevantne nacionalne aktere u organizaciji javnih rasprava na lokalnom nivou.

- Otvorena vrata pravosuđa, projekat koji realizujemo u koaliciji 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, zajedno sa strukovnim udruženjimaa pravosuđa.

- U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji predsedavamo radnoj grupi za Poglavlje 5 – javne nabavke i javno-privatna partnerstva,

- Sa lokalnim samoupravama sarađivali smo na izradi lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja planova, na podršci telima na početku rada, na izradi akata za sprovođenje lokalnih antikorupcijskih planova i na unapređenju transparentnosti u oblasti javna preduzeća i javne institucije. Takođe, radimo sa lokalnim samoupravama na unapređenju javnih rasprava, odnosno izveštavanja o javnim rasprvama, kao i na uključivanju građana u planiranje razvoja i izradu finansijskih planova mesnih zajednica.

- Sprovodimo i projekat analize rizika od korupcije u propisima jedinica lokalne samouprave.

- Indeks otvorenosti budžeta je jedno od istraživanja koje redovno sprovodimo,

- Aktivni smo u okviru Koalicije prEUgovor – koja prati reformi u okviru poglavlja 23 i 24,

- Naše Antikorupcijsko savetovalište – ALAC radi već 17 godina. U 2023. imali smo više stotina obraćanja, od čega su gotovo sto bili ALAC slučajevi.

- Predstavili smo najveće globalno istraživanje i rangiranje zemalja na osnovu percepcije korupcije – Indeks percepcije korupcije (CPI 2023) Transparency Internationala.

Pored pomenutih tema, u komentarima, izjavama i javnim nastupima bavili smo se i problemima na medijskoj sceni, stanjem u nezavisnim telima.

U rubrici "Pod lupom" objavili smo gotovo 70 komenatra na korupcijske i antikorupcijske aktuelnosti.

Na Fejsbuk stranicu postavljali smo naše komentare, linkove na izveštaje i fotografije sa naših događaja i skupova na kojima smo učestvovali. Odgovarali smo na poruke, one direktne, kao i na komentare. Godinu smo završili sa gotovo 37.000 pratilaca

Prisutni smo i na Tviteru - na kraju godine imali smo više od 11.000 pratilaca.

Sa medijima i javnošću smo redovno komunicirali. Prema našem pres klipingu, u 2023. u medijima su bile 2.182 vesti o nama i našim aktivnostima ili izjave predstavnika TS.

Na stranici "Inicijative i analize" našeg sajta (transparentnost.org.rs) nalazi se više 450 dokumenata iz 2023. godine - naša istraživanja, publikacije, analize, izveštaji o realizovanim projektima, predlozi za usvajanje amandmana, izmene propisa, zahtevi i inicijativi koje smo slali organima, njihovi odgovori, ili žalbe i tužbe koje smo podnosili i rešenja po tim žalbama i tužbama.

Organizovali smo, ili smo učestvovali kao suorganizatori, na 10 konferencija, okruglih stolova ili konferencija za novinare, ne računajući okrugle stolove koje smo organizovali sa predstavnicima lokalnih samouprava u okviru projektnih aktivnosti i one na kojim asmo učestvovali kao gosti. Objavili smo 28 saopštenja za javnost.

Redovno, poslednjeg dana svakog meseca, objavljujemo biltene o našim aktivnostima i izbor naših tekstova.