Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Sastanak sa Antikorupcijskom komisijom Hong Konga

Na zahtev najčuvenije i najstarije antikorupcijske Komisije, iz Hong Konga, koja je imala svetski poznate rezultate u proteklih 45 godina, održan je 19. jula sastanak sa predstavnicima TS. Goste iz Hong Konga smo upoznali sa najbitnijim odlikama sistema za borbu protiv korupcije u Srbiji i glavnim izazovima u primeni propisa.

S druge strane, iskoristili smo ovu priliku da se upoznamo sa njihovim iskustvima u primeni metoda za otkrivanje korupcije i za edukaciju građana o korupciji, koja se u Hong Kongu sprovodi od najmlađih uzrasta. Naročito je bilo korisno upoznavanje sa iskustvima Komisije u primeni pravila o obrnutom teretu dokazivanja porekla imovine javnih službenika, koja je ranijih godina često korišćena u otkrivanju korupcije, a u Srbiji je aktuelna, zbog primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pravila o borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa i najavljenog Zakona o ispitivanju porekla imovine i posebnom porezu (koji, za razliku od Hong Konga, u sadašnjem nacrtu nema fokus na javne funkcionere i službenike).

Takođe je bilo zanimljivo rešenje iz Hong Konga, gde Komisija ima nadležnosti u kontroli rukovodilaca privatnih kompanija koje obavljaju neke poslove u javnom interesu, dok je tamo problem partijskog postavljanja direktora javnih preduzeća nepoznat, jer poslove koje takva preduzeća obavljaju u Srbiji, tamo vrši privatni sektor.

Sastanku su ispred TS prisustvovali programski direktor Nemanja Nenadić i pravna savetnica Maja Karišić.