Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Konferencija o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Transparentnost Srbija organizuje konferenciju za štampu na temu

„Koje informacije uskraćuju preduzeća u državnom vlasništvu i kako sprečiti neopravdano izuzimanje iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“

koja će se održati u petak, 20. septembra 2019. godine u Beogradu, Medija centar, Terazije 3, sa početkom u 11 časova

Na konferenciji će govoriti:

11.00 - 11.15               Nemanja Nenadić, programski direktor TS: Glavne opasnosti za pristup informacijama u Srbiji – slabosti u primeni postojećeg Zakona, opasnosti od planiranih izmena Zakona koje izuzimaju deo preduzeća u državnom vlasništvu i umanjivanje prava na pristup informacijama kroz odredbe drugih zakona

11.15 – 11.25              Zlatko Minić, saradnik TS: Koje bitne informacije javna preduzeća i druga preduzeća u državnom vlasništvu uskraćuju građanima i uz kakve izgovore – (ne)postupanje po zahtevima za pristup informacijama u primerima iz istraživanja TS

11.25 – 11.30              Miša Bojović, istraživač TS: Pristup informacijama o radu preduzeća u državnom vlasništvu – šta kažu propisi drugih zemalja

11.30 – 11.45              Pitanja i odgovori, diskusija

11.45                           Kafa i posluženje

 

O temama konferencije:

Transparentnost Srbija od decembra prošle godine prati primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i najave izmene tog zakona. Nacrtom izmena i dopuna Zakona koje je predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prošle godine bilo predviđeno značajno sužavanje prava na pristup informacijama, tako što bi zainteresovani građani i novinari u potpunosti bili lišeni mogućnosti da kontrolišu rad preduzeća u vlasništvu države, pokrajine i lokalnih samouprava, koja su organizovana kao društva kapitala. Imajući u vidu da čak i ona preduzeća koja bi ostala obuhvaćena nakon takve zakonske izmene (ona koja imaju status „javnih preduzeća“), mogu u bilo kojem trenutku da promene organizacioni oblik odlukom Vlade (kao što se već i dešavalo u mnogim situacijama), ovakva zakonska odredba bi bitno suzila mogućnost javne kontrole onog dela javnog sektora koji raspolaže imovinom najveće vrednosti. Tokom 2019. Transparentnost Srbija je uputila veliki broj zahteva za pristup informacijama javnim preduzećima i drugim preduzećima u vlasništvu države i građana. Na konferenciji za štampu ćemo predstaviti karakteristične izgovore za odbijanje pristupa informacijama, na osnovu naših zahteva, kao i podatke o informacijama koje su tražene od preduzeća iz prakse Poverenika za informacije od javnog značaja. Na konferenciji ćemo predstaviti i rešenja iz uporedne prakse, u kojim državama su podaci o radu preduzeća u državnom vlasništvu dostupni, a u kojima ne.

Na ovoj konferenciji ćemo predstaviti i druge nalaze istraživanja koje smo sproveli u okviru istog projekta. Naročito ćemo govoriti o odredbama drugih propisa kroz koje se u praksi umanjuje pristup informacijama –odredba člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije, norme Zakona o opštem upravnom postupku koje utiču na izvršenje odluka Poverenika i propisi kojima se određuje tajnost podataka. Takođe ćemo govoriti o glavnim preprekama za ostvarivanje prava na pristup informacijama u sadašnjem zakonskom okviru i dati komentar na zaključak koji je Narodna skupština usvojila povodom izveštaja Poverenika.

 

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija