Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Radionica o primeni novog Zakona o lobiranju

Transparentnost Srbija, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizuje radionicu pod nazivom „Novi Zakon o lobiranju - izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava i podizanje svesti javnosti“.

Radionica će se održati u utorak, 8. oktobra 2019. godine u prostorijama Trening centra Misije OEBS-a u Novom Pazaru (Njegoševa 2), sa početkom u 10 sati.

Tema je novi Zakon o lobiranju koji je počeo da se primenjuje 14. avgusta 2019. godine 

Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, novinarima i organizacijama civilnog društva koji prate ili su zainteresovani za oblast lobiranja.

Dnevni red:

09:30 - 10:00 Registracija učesnika

10.00 - 10.10 Uvodna reč

10.10 - 10.45 Novi Zakon o lobiranju (zakonski okvir, pravila lobiranja, registrar i evidencija u vezi sa lobiranjem) - Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija

10.45 - 11.00 Obaveze lobiranih lica i organa javne vlasti (najznačajnije obaveze iz podzakonskih akata i osnovne odredbe iz Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju) - Vesna Božović, samostalni savetnik u Grupi za lobiranje u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije

11.00 - 11.20 Slučajevi iz prakse sa elementima lobiranja - Zlata Đorđević, istraživač Transparentnosti Srbija

11.20 - 12.00 Diskusija