Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Glavni zadaci nove Vlade i Skupštine u borbi protiv korupcije i preporuke za unapređenje sistema društvenog integriteta

Transparentnost Srbija organizuje konferenciju 

Glavni zadaci nove Vlade i Skupštine u borbi protiv korupcije i preporuke za unapređenje sistema društvenog integriteta

na kojoj će Transparentnost – Srbija predstaviti nalaze velikog istraživanja „Sistem društvenog integriteta, Srbija 2015“.

U tom istraživanju se, po metodologiji Transparency International, analiziraju propisi i praksa u svim sektorima i institucijama koje u jednom demokratskom društvu treba da imaju ulogu u borbi protiv korupcije (izvršna, zakonodavna i sudska vlast, nezavisni državni organi, tužilaštvo i policija, javni sektor i preduzeća u državnom vlasništvu, poslovni sektor, civilno društvo, mediji). Istraživanje takođe sadrži i podatke o napretku u odnosu na stanje iz 2011.

30. juna 2016, od 10.00 do 13.00 časova

Hotel Zira, Ruzveltova 35, sala Mikonos

 

Radna agenda

9.30 – 10.00        Prijava i registracija učesnika

Uvodna obraćanja

10.00 – 10.40

•             Vladimir Goati, Transparentnost – Srbija, predsednik, otvaranje skupa

•             predstavnik delegacije Evropske unije u Beogradu, pozdravna reč

•             predstavnik Vlade Srbije, pozdravna reč

•             Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, pozdravna reč

10.40 – 10.50

•             Nemanja Nenadić, Transparentnost – Srbija, programski direktor: predstavljanje glavnih nalaza istraživanja i preporuka

10.50-11.00    Kafe pauza

Radni deo

Moderator: Nemanja Nenadić, Transparentnost – Srbija, programski direktor

11.00 – 13.00

•             Predstavljanje glavnih preporuka po pojedinim institucijama i sektorima, Bojana Medenica, izvršni direktor, Transparentnost - Srbija

•             Osvrt predstavnika pojedinih sektora i institucija na izložene preporuke (diskusija)

•             Kako uticati na Skupštinu i Vladu da donesu i promene potrebne zakone, primene postojeće, i bolje sarađuju sa drugim stubovima društvenog integriteta (diskusija)

Svi učesnici će dobiti publikaciju (na srpskom ili engleskom jeziku), kao i sažetak sa glavnim nalazima i preporukama za novu Vladu i novi saziv Narodne skupštine.

Obezbeđen je simultani srpsko – engleski prevod.

Projekat „Jačanje društvenog integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske kao i praćenje kretanja u borbi protiv korupcije“ sprovodi se uz podršku Evropske Unije.