Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Lako proverljive laži Gorana Vesića

Datum kreiranja: sreda, 04 avgust 2021

konkurs 1Goran Vesić, za ovu stvar nenadležni zamenik gradonačelnika Beograda, nastavio je da komentariše postupak „javnog nadmetanja“ za zakup sportskih objekata na Dorćolu, koji je sprovela gradska Komisija za poslovni prostor, ne libeći se da pri tom koristi veoma lako proverljive laži, koje su, na žalost, u medijima prenete bez provera.

Prva laž je da su „na oglas mogle da se jave i svetske kompanije koje ispunjavaju uslove o organizovanju teniskih turnira“. U oglasu koji je u međuvremenu uklonjen sa sajta Grada (!) , ali je sačuvan u internet arhivi kao prvi uslov se navodi da zakupac može biti „pravno lice osnovano u Republici Srbiji koje posluje najmanje jednu godinu“.

konkurs 2aDruga laž je da je „obaveza na tenderu bila“ da mogu da organizuju teniski turnir ATP250 i ATP500. U oglasu se navodi ATP250 ili WTA250 i ne navodi se dužnost da se dokaže da će turniri biti organizovani u budućnosti, već samo da je takav turnir organizovan u proteklih godinu dana. 

Treća laž je formulisana ovako: „Nenadić je … rekao neistinu da je Grad Beograd raspisao konkurs za izdavanje teniskih terena i bazena u okviru SC “25. maj - Milan Gale Muškatirović”. Neistina i laž. U oglasu su navedene katastarske parcele i na njima se nalaze samo teniski tereni i prateći objekat u funkciji tenisa. Nikakvi bazeni nisu bili predmet oglašavanja.“ Zatim je kopiran deo oglasa iz kojeg se vidi da su predmet zakupa bili „zatvoreni i otvoreni objekti u okviru sportskog kompleksa u Beogradu ... na kat. parc. br. 1 / 2, 1/3, 1/33, 1/37, 1/39 i 2771/11 KO Stari Grad.“ Nakon toga se u oglasu navodi ukupna kvadratura zatvorenih i otvorenih objekata, bez preciziranja koji delovi tih parcela se daju u zakup.  Kao što svako može da se uveri na stranici (https://a3.geosrbija.rs/) najveći deo prvopomenute parcele 1 / 2 čine upravo zatvoreni i otvoreni bazeni, a u manjem delu teniski tereni. Zameniku gradonačelnika i zakupcu je verovatno poznato koji objekti su predmet zakupa ali to nije bilo poznato iz oglasa za javno nadmetanje, niti je u oglasu bilo navedeno da postoji neka dodatna dokumentacija gde se bliže opisuje predmet zakupa.

U svojim izjavama Vesić stalno pominje organizovanje teniskih turnira kao razlog za davanje objekata u zakup, što može biti istina. Međutim, u oglasu nije navedena obaveza zakupca da u narednih 20 godina zaista organizuje ATP ili WTA turnire, već samo da se „objekti daju „radi obavljanja sportske delatnosti“ (bilo koje). Pored toga, bitno je ukazati da iako se Vesić stalno poziva na najboljeg svetskog tenisera, Novak Đoković nije ni u kakvom u ugovornom odnosu sa gradom, već firma Familly sport. Podsećamo da je Grad Beograd, imao mogućnosti da na zakonit način i uz čiste račune podrži organizovanje turnira Serbia Open – npr. sprovođenjem postupka za javno – privatno partnerstvo ili budžetskim subvencijama za sport, umesto što je sprovedeno „javno nadmetanje“ za unapred odabranog partnera.  

Najzad, Vesić je ponovio ranije izrečene opasne i ničim potkrepljene optužbe protiv programskog direktora Transparentnosti, Nemanje Nenadića – da „vodi kampanju protiv Novaka Đokovića“ i „da je uvek bio u funkciji nečije politike“. Ako je potrebno ponoviti: predmet razmatranja TS je u ovom slučaju isključivo postupanje gradskih vlasti, koje su dužne da se staraju o javnom interesu kod raspolaganja javnom imovinom, a ne postupanje privatnih firmi koje se staraju o svom interesu ili sportista.