Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ponovljeno lažno i nepotpuno obrazloženje za dodelu pomoći od 100 evra

Datum kreiranja: petak, 11 februar 2022
100 evraVlada Srbije ponovila je očigledno lažne razloge za dodelu nove pomoći od 100 evra mladima između 16 i 29 godina, a s druge strane nije navela odgovore na pitanja koja se logično nameću na osnovu ovog predloga.
 
Kako se može pročitati u predlogu Zakona (o dopunama Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2) razlog za dodelu pomoći je „povećanje agregatne tražnje i privrednih aktivnosti uz stvaranje uslova za poboljšanje društvenog položaja ove kategorije lica“. Podizanje privrednih aktivnosti kroz isplatu novca upravo ovim građanima Srbije se pravda time što je njima „neophodno više više vremena da ostvare zaposlenje, odnosno da savladaju tražene kompetencije i steknu iskustvo koje bi ih kvalifikovale na tržištu rada“. Obrazloženje je u ovom delu očigledno kontradiktorno jer se pomoć isplaćuje svim građanima određenog doba, bez obzira na to da li su već zaposleni ili ne i da li uopšte traže posao.
 
U obrazloženju predloga zakona se dalje kaže da je “prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvala agregatna tražnja i podstakao oporavak privrednih aktivnosti, kao i rad privrednih subjekata u Republici Srbiji čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinaciji sa svim relevantnim činiocima i subjektima u Republici Srbiji, konstatovana nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da izvrši uplatu dodatne novčane pomoći državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina“. Pri tom se ne navodi ne samo ko je navodno vršio ovu analizu i dao takve konstatacije, sa kojim „relevantnim činiocima i subjektima“ se konsultovao, niti koji su to privredni subjekti kojima Vlada želi da pomogne kroz isplatu novca mladima.
 
Na kraju, Vlada je predložila da se o ovom zakonu raspravlja po hitnom postupku, jer se navodno radi o okolnostima koje nisu mogle da se predvide, zato što se uređuju „pitanja i odnosi nastali usled pojave novih sojeva virusa SARS-CoV-2“ i jer bi „nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje građana Republike Srbije, odnosno korisnika prava u skladu sa ovim zakonom.“
 
Potpuno isti navodni razlozi su bili navedeni i prilikom donošenja prethodnog zakona o pomoći mladima, pre mesec dana. Između ostalog, u obrazloženju nema reči o tome koji su se to novi sojevi virusa pojavili sada niti kako će isplata novčane pomoći koja će se dogoditi tri meseca kasnije sačuvati „živote i zdravlje građana Srbije“, sve i da su oni trenutno ugroženi „novim sojevima virusa“. Najzad obrazloženje ne sadrži ni jednu reč o tome zašto se isplaćuje baš sto evra, niti zašto pre mesec dana nije donet zakon koji bi predvideo isplatu 200 evra u dve rate, umesto da se sada vrše promene.