Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Da li je prestao mandat direktoru BIA

Datum kreiranja: ponedeljak, 13 novembar 2023

biaJavnost je upoznata sa time da je Aleksandar Vulin podneo ostavku na mesto direktora Bezbednosno – informativne agencije, pa stoga ne čudi da je u nedavnom intervjuu on predstavljen kao „doskorašnji direktor BIA“ 

Međutim, po svemu sudeći, Vulin je i dalje direktor BIA, a nepoznato je ko rukovodi ovom važnom institucijom, ukoliko on to ne čini. Da je Vulin i dalje direktor može se pročitati i na sajtu ove institucije

Na osnovu člana 5. Zakona o BIA, „Radom Agencije rukovodi direktor, koga postavlja i razrešava Vlada.“ O načinu postavljanja i razrešenja ne postoji ni jedna druga odredba u ovom zakonu, niti upućivanje na drugi propis. Usled toga bi Vulinu mandat mogao da prestane jedino kada Vlade Republike Srbije donese takvo rešenje. Rešenje o postavljenju Vulina (broj 24 број 119-9968/2022) doneto 1.12.2022. godine, objavljeno je u Službenom glasniku i na sajtu Vlade. S druge strane, poslednja vidljiva sednica Vlade održana je 3.11.2023. i na njoj nije doneto rešenje o razrešenju Vulina, niti postavljanju novog direktora ili vršioca dužnosti. Takvog rešenja nema ni u Službenim glasnicima koji su objavljeni 7. i 10. novembra.

Ovaj slučaj je obelodanio ozbiljne pravne praznine u Zakonu o BIA. Prva je to što u njemu nisu uopšte propisani uslovi za izbor direktora, ali ni razlozi za njegovo razrešenje, kao ni pravila o imenovanju vršioca dužnosti kada se za tim ukaže potreba. Problem bi jednim delom mogao da bude rešen primenom normi koje postoje u drugom zakonu – o državnim službenicima, koji sadrži pravila o konkursu, razlozima za razrešenje i postavljanju vršilaca dužnosti na upražnjena mesta. Međutim, kao što se može videti iz rešenja na osnovu kojeg je Vulin postavljen za direktora pre manje od godinu dana, Vlada se nije pozvala na odredbe tog zakona, što bi značilo da funkciju direktora BIA ne tretira kao „položaj“ u smislu Zakona o državnim službenicima. Ovo je sporno zato što se na osnovu Zakona o državnim službenicima (član 34, st. 1.) mesto direktora „posebne organizacije“ smatra položajem u državnoj upravi, a na osnovu Zakona o BIA, ta institucija se definiše kao „posebna organizacija“ (član 1).