Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Srbija pet godina bez antikorupcijske strategije

Datum kreiranja: subota, 18 novembar 2023

euronews strategijaSrbija nema antikorupcijski planski dokument pet godina. Javna rasprava o Nacrtu strategije završena je početkom septembra. Strategija nije usvojena, iako je premijerka Srbije Ana Brnabić prethodno najavila da će biti spremna u junu ove godine.

"Radili smo u saradnji sa sa grupom zemalja u okviru Saveta Evrope za borbu protv korupcije. Imali su dodatne komentare na naš nacrt strategije za borbu protiv korupcije. Nismo želeli da usvojimo tako, želeli smo da uradimo dobru strategiju, tako da smo sa tim kasnili zato je tu oraničen napredak i ja garantujem da cemo mi u naredna dva do tri meseca završiti strategiju", rekla je ona.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Eurnews Srbija da sve i da je ova Strategija za borbu protiv korupcije idealna i da je usvojena, veliko je pitanje da li bi ona bila dovoljna da popravi stanje kada je reč o borbi protiv korupcije. 

On kaže međutim da će šanse da se stanje popravi biti još manje ako strategija ne bude dovoljno ambiciozna i ako Akcioni plan bude manjkav, kao što je ovaj postojeći predlog.

"Kod nas mnoge strategije više služe kao ukras i zadovoljenje puke forme, nego što se zaista poštuju prilikom realizacije kada se donose neki zakoni. I to je nažalost bio slučaj i sa prethodnim antikorupcijskim strategijama, koje su ostale u velikoj meri nerealizovane, jer s jedne strane nije bilo adekvante političke volje unutar izvršne i zakonodavne vlasti, a sa druge strane jer taj mehanizam zamišljen za praćenje i nadzor za sprovođenjem nije bio dovoljno delotvoran. Agencija za sprečavanje korupcije je svake godine donosila izveštaje i podnosila ih skupštini,i ukazivala šta je urađeno, šta nije, pa i to da su izostali efekti konkretnih mera, međutim Skupština nije te dokumente ozbiljno razmatrala ni preduzimala bilo šta", rekao je on.